« Najít podobné dokumenty

Město Koryčany - Vyhlášení výběrového řízení - referent stavebního úřadu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Koryčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20210504100220518.pdf (834.24 kB)
MĚSTO KORYČANY
Náměstí 401,768 05 Koryčany
<br> IČ: 00287334
<br> Vydáno dne: 4.5.2021 Počet stran: 2
<br> Územní samosprávní celek Město Koryčany vyhlašuje
<br> Výběrové řízení
<br> na obsazení pracovního místa „Referent stavebního úřadu Městského úřadu Koryčany“ v souladu se zákonem č <.>
312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů,nařízení vlády č.222/2010 Sb <.>,o katalogu prací ve veřejných službách a správě,v platném znění,a zákona
č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Referent stavebního úřadu bude zajišťovat samostatný výkon agendy prvoinstančního pověřeného obecného
stavebního úřadu podle § 13 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování stavebním řádu
(stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,ve správním obvodu stavebního úřadu Koryčany <.>
<br> Místo výkonu práce:
Správní obvod Městského úřadu Koryčany
<br> Pracovní poměr:
Na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
<br> Zákonné požadavky:
<br> Státní občan ČR případně cizí státní občan,který má v ČR trvalý pobyt
Věk minimálně 18 let
Způsobilost k právním úkonům
Bezúhonnost
Ovládání jednacího jazyka
<br> Jiné požadavky pro vznik pracovního poměru:
<br> vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru
stavebního,architektonického nebo právnického směru,nebo
vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví,nebo
střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví
Dobré komunikační schopnosti v písemném i mluveném projevu
Zdravotní způsobilost
Řidičský průkaz skupiny „B"
<br> Platové podmínky:
V souladu se zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č <.>
341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,10.platová třída <,>
zařazení dle dosažené praxe
...

Načteno

edesky.cz/d/4623852

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Koryčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz