« Najít podobné dokumenty

Město Sezemice - Veřejná vyhláška: Společné povolení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Sezemice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
• bankovní spojení: KB,a.s <.>,Pardubice,č.ú.: 008010-0000326561/0100 tel.: +420 466 859 367,fax: 466 859 352,e-mail: posta@mmp.cz,www.mesto-pardubice.cz
• úřední hodiny: pondělí a středa: 8 – 17 hodin
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
ODBOR DOPRAVY,nám.Republiky 12,530 02 Pardubice
<br> Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy
<br> Č.j.: OD6.3/11690/21/Mc D 3/21
vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX,Ph.D <.>,oprávněná úřední osoba
telefon: 466 859 353
e-mail: martin.moravec@mmp.cz
<br> V Pardubicích dne 3.května 2021
<br> Veřejná vyhláška
SPOLEČNÉ POVOLENÍ
<br>
Odbor dopravy Magistrátu města Pardubic,jako příslušný speciální stavební úřad podle §15 odst.1 písm.c)
zákona č.183/2006 Sb <.>,stavebního zákona (dále jen stavební zákon) v působnosti dle § 40,odst.4,písm.a)
zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích ve smyslu §94j odst.1 stavebního zákona,podle
ustanovení §94p stavebního zákona,schvaluje stavební záměr
<br>
„Rekonstrukce mostu ev.č.32243-2 Veská“
<br> SO 001 demolice stávajícího mostu,SO 120 obnova místních komunikací,SO 150 obnova chodníků,SO 180
dočasné dopravní opatření,SO 201 most ev.č.32243-2,SO 301 přeložka vodovodu,SO 401 přeložka
sdělovacího vedení,SO 451 přeložka vedení veřejného osvětlení,SO 501 přeložka STL plynovodu,SO 710
obnova oplocení u pozemku č.24/1,SO 720 obnova oplocení u čp.3,SO 730 obnova oplocení u garáže <,>
na poz.p.č.379,460/3,460/5,460/11,460/19,460/20,460/35,369/3,369/16,369/17,373/6,460/21 <,>
460/22,460/23,423/7,464/1,449/2,450,458/64,24/1,380/3,381/2,423/1,423/8 a st.4 vše v k.ú <.>
Veská (dále jen stavba) <,>
<br> v rozsahu:
novostavbu mostního objektu v místě mostu stávajícího s úpravou navazující komunikace a chodníků na
předmostí.Mostní objekt převádí komunikaci III/32243 a chodník pro pěší přes vodní tok Zmínka.Stávající
mostní objekt bude kompletně odstraněn,tzn.nosná konstrukce s příslušenstvím,opěry včetně základů.Na
jeho místě bude postaven most nový,který bude proveden jako uzavřená rámová konstrukce s
žele...
Obsah vyvěšení
• bankovní spojení: KB,a.s <.>,Pardubice,č.ú.: 008010-0000326561/0100 tel.: +420 466 859 367,fax: 466 859 352,e-mail: posta@mmp.cz,www.mesto-pardubice.cz
• úřední hodiny: pondělí a středa: 8 – 17 hodin
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
ODBOR DOPRAVY,nám.Republiky 12,530 02 Pardubice
<br> Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy
<br> Č.j.: OD6.3/11690/21/Mc D 3/21
vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX,Ph.D <.>,oprávněná úřední osoba
telefon: 466 859 353
e-mail: martin.moravec@mmp.cz
<br> V Pardubicích dne 3.května 2021
<br> Veřejná vyhláška
SPOLEČNÉ POVOLENÍ
<br>
Odbor dopravy Magistrátu města Pardubic,jako příslušný speciální stavební úřad podle §15 odst.1 písm.c)
zákona č.183/2006 Sb <.>,stavebního zákona (dále jen stavební zákon) v působnosti dle § 40,odst.4,písm.a)
zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích ve smyslu §94j odst.1 stavebního zákona,podle
ustanovení §94p stavebního zákona,schvaluje stavební záměr
<br>
„Rekonstrukce mostu ev.č.32243-2 Veská“
<br> SO 001 demolice stávajícího mostu,SO 120 obnova místních komunikací,SO 150 obnova chodníků,SO 180
dočasné dopravní opatření,SO 201 most ev.č.32243-2,SO 301 přeložka vodovodu,SO 401 přeložka
sdělovacího vedení,SO 451 přeložka vedení veřejného osvětlení,SO 501 přeložka STL plynovodu,SO 710
obnova oplocení u pozemku č.24/1,SO 720 obnova oplocení u čp.3,SO 730 obnova oplocení u garáže <,>
na poz.p.č.379,460/3,460/5,460/11,460/19,460/20,460/35,369/3,369/16,369/17,373/6,460/21 <,>
460/22,460/23,423/7,464/1,449/2,450,458/64,24/1,380/3,381/2,423/1,423/8 a st.4 vše v k.ú <.>
Veská (dále jen stavba) <,>
<br> v rozsahu:
novostavbu mostního objektu v místě mostu stávajícího s úpravou navazující komunikace a chodníků na
předmostí.Mostní objekt převádí komunikaci III/32243 a chodník pro pěší přes vodní tok Zmínka.Stávající
mostní objekt bude kompletně odstraněn,tzn.nosná konstrukce s příslušenstvím,opěry včetně základů.Na
jeho místě bude postaven most nový,který bude proveden jako uzavřená rámová konstrukce s
žele...

Načteno

edesky.cz/d/4623837

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Sezemice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz