« Najít podobné dokumenty

Město Pohořelice - Veřejná vyhláška čj. MUPO-18285/2021/SU/TRM

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pohořelice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rekreační chatky - Kemp Merkur na pozemcích pč. 3163/284, 3163/335, 3163/108 v k. ú. Mušov.
Městský úřad Pohořelice,Vídeňská 699,691 23 Pohořelice
Odbor územního plánování a stavební úřad
<br>
<br> Vaše zn.:
<br> ze dne:
<br>
<br> Čj.: MUPO-18285/2021/SU/TRM
<br> Spis.zn.: SZ MUPO 1646/2021
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> Fax: XXX 424 552
<br> E-mail: marie.troppova@pohorelice.cz
<br> ID DS: 5vjbzr8
<br>
<br> V Pohořelicích 3.května 2021
<br>
OZNÁMENÍ
<br> O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
<br>
Veřejná vyhláška
<br>
<br> Dne 02.03.2021 pod čj.MUPO-8228/2021/SU/TRM předložila Pasohlávská rekreační s.r.o <.>,IČ 29380324,se
sídlem Pasohlávky 1,691 22 Pasohlávky (dále jen „žadatel“),návrh veřejnoprávní smlouvy,která podle § 78
odst.1 a § 116 odst.1 stavebního zákona nahradí územní rozhodnutí a stavební povolení pro stavbu:
<br>
<br> Rekreační chatky – Kemp Merkur
na pozemcích parc.č.3163/284,3163/335,3163/108 v k.ú.Mušov <.>
<br>
<br> MěÚ Pohořelice,odbor územního plánování a stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1
písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů,(dále
jen stavební zákon),podle § 78a odst.5 stavebního zákona
<br> o z n a m u j e <,>
<br>
<br> že dne 29.04.2021 pod čj.MUPO-8228/2021/SU/TRM byla uzavřena veřejnoprávní smlouva pro
výše uvedenou stavbu,která nabyla účinnosti dne 29.04.2021 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Čj.: MUPO-18285/2021/SU/TRM 2 z 2
<br>
<br> Poučení
<br> Stavební úřad vyvěšuje oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úřední desce a elektronické desce
MěÚ Pohořelice po dobu 15 dnů v souladu s ustanovením § 78a odst.5 stavebního zákona <.>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXX XXXXXXXX
vedoucí odboru územního plánování a stavebního úřadu
<br>
<br> Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Pohořelice.Dále bude
pro informaci zveřejněna na úřední desce OÚ Pasohlávky.Po stejnou dobu musí být zveřejněna způsobem <,>
umožňujícím dálkový přístup <.>
<br>
<br>
Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
<br> Zveřejněno způs...

Načteno

edesky.cz/d/4623810

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pohořelice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz