« Najít podobné dokumenty

Město Heřmanův Městec - Zápis z jednání Zastupitelstva města Heřmanův Městec 02/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Heřmanův Městec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z jednání Zastupitelstva města Heřmanův Městec 02/2021 (371.21 kB)
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
<br>
<br> Zápis z 2.zasedání
<br> Zastupitelstva města Heřmanův Městec konaného dne 26.04.2021 v 17.00 hod.<,>
jednací sál,Městský úřad Heřmanův Městec,Havlíčkova 801
<br>
<br> Přítomni: Josef Kozel; JUDr.Tomáš Plavec; Mgr.Marek Výborný; Jan Bareš; Mgr.Eva Bočková; Bc.XXXXXXXXX XXXXXX <,>
MBA; Ing.Aleš Jiroutek; Ing.Martin Pleskot; Zdeněk Ryčl; Ing.Lenka Ulrichová; Tomáš Morávek; Ing.Lucie
Nepovímová,MBA; Michaela Dyčková; Mgr.Klára Husáková; Jan Řehák; Jiří Pošík; Ing.Zdenka Sedláčková;
Mgr.Alena Stránská; XXXXXX XXXXXXXX
<br> Omluveni: Ondřej Dostál; Mgr.XXXXXXXXX XXXX
<br> Zapsala:
<br> Ověřovatelé
<br> Přizváni:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX,tajemnice
<br> Bc.XXXXXXXXX XXXXXX,MBA,XXXXXXXX XXXXXXX
<br> XXXXX XXXXXXX,velitel MP
<br> Schválený program:
<br> BOD MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ
<br> 1.Zahájení,určení zapisovatele,volba ověřovatelů,zánik mandátu zastupitele,schválení
programu
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX (KT)
<br> X.Kontrola usnesení Ing.XXXXX XXXXXXXXX (KT)
<br> X.Zpráva o činnosti rady města XXXXX XXXXX (ST)
<br> X.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Heřmanův Městec XXX XXXXX (ZM)
<br> X.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Heřmanův Městec Ing.XXXX XXXXXXXX (ZM)
<br> X.Zpráva o činnosti OV pro Konopáč Mgr.XXXXX XXXXXXX (OVK)
<br> X.Zpráva o činnosti OV pro Chotěnice a Radlín Vladislav Tomiška (OVCh)
<br> 8.Zpráva o činnosti Městské policie Heřmanův Městec XXXXX XXXXXXX (MP)
<br> X.X.Odprodej části pozemku p.č.2061 XXXXX XXXXX (ST)
<br> X.X.Odprodej části pozemku p.č.1739/2 XXXXX XXXXX (ST)
<br> X.X.Odprodej pozemku p.č.582/25 XXXXX XXXXX (ST)
<br> X.X.Odprodej pozemku p.č.552 k.ú.Chotěnice XXXXX XXXXX (ST)
<br> X.X.Směna pozemku p.č.345/3 XXXXX XXXXX (ST)
<br> XX.Cenová mapa - navýšení o inflaci XXXXX XXXXX (ST)
<br> XX.Hospodaření města Heřmanův Městec - stav k 31.12.2020 XXXXX XXXXX (ST)
<br> XX.Diskuse Ing.XXXXX XXXXXXXXX (KT)
<br> XX.Závěr Ing.XXXXX XXXXXXXXX (KT)
<br>
<br>
<br>
<br> K ...

Načteno

edesky.cz/d/4623805

Meta

Rozpočet   Volby   Pronájem   Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Heřmanův Městec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz