« Najít podobné dokumenty

Město Nové Strašecí - Zápis z 63. rady města konané dne 26.4.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nové Strašecí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

63.RM
63.zasedání rady města – 26.dubna 2021
<br>
Zápis
<br>
z 63.zasedání rady města,konaného dne 26.dubna 2021
<br>
<br>
<br>
<br> P ř í t o m n i :
<br>
Mgr.XXXXX XXXXX - starosta města
Ing.XXX XXXXX - místostarosta města
<br> Ing.XXX XXXXXXX - člen rady města
<br> Mgr.XXXX XXXXXX - člen rady města
XXXXXX XXXXXX - člen rady města
<br> XXXXXXX XXXXXX - člen rady města
Bc.XXXXX XXXXX - člen rady města
<br>
JUDr.XXXX XXXXXXX - tajemník MěÚ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> H o s t é:
<br> XXXXX XXXXXXXX,vedoucí OI MěÚ k bodům č.X,4 a 7
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
O v ě ř o v a t e l é z á p i s u:
<br>
<br> ……………………………………….<.> ….<.>.…………………………………
Ing.XXX XXXXXXX v.r.XX.X.XXXX XXXXXXX XXXXXX v.r.XX.X.XXXX
<br>
<br>
<br> 2
<br>
63.zasedání rady města – 26.dubna 2021
<br>
Program:
<br> Zahájení
1) Kontrola usnesení
2) Rozpočtové opatření č.5/2021
3) Snížení energetické náročnosti Kulturního centra v Novém Strašecí – dodatek č.4 smlouvy o
<br> dílo
4) Územní plán Nové Strašecí – zpráva o uplatňování územního plánu – výběr oprávněného
<br> pořizovatele pro zpracování zprávy o uplatňování územního plánu
5) Oprava místních komunikací a chodníků po dostavbě kanalizační sítě v ul.Pod Větrákem,Nad
<br> Tratí a Nad Nádražím – smlouva o dílo se spol.Metrostav Infrastructure,a.s <.>
6) Projektová příprava – obslužná komunikace ul.Tovární/Příkrá k propustku u bývalé čistírny
<br> odpadních vod
7) Návrh oprav městské budovy čp.189 (ZUŠ),Komenského náměstí
8) Z-Box Zásilkovna
9) Sociální byty čp.550,Dukelská Nové Strašecí – žádosti o pronájem sociální bytu
10) Žádost o slevu nájemného – čp.202,ul.28.října
11) Záměr pronájmu v domě čp.934 (NKC),ul.Okružní – suterénní místnost o ploše 21m2
12) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a žádost o snížení náhrady na
<br> zřízení věcného břemene – spolku Bubákov.net
13) Rekonstrukce školního sportovního hřiště – výběr zhotovitele
14) Různé
Závěr
<br>
Zahájení
<br> Zasedání zahájil v 16:30 hod.starosta města Mg...

Načteno

edesky.cz/d/4623789

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nové Strašecí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz