« Najít podobné dokumenty

Město Horažďovice - Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - modernizace osobního výtahu v domě č.p.1064, Mayerova, Horažďovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Horažďovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - modernizace osobního výtahu v domě č.p.1064, Mayerova, Horažďovice
Mírové náměstí 1,341 01 Horažďovice
Odbor výstavby a územního plánování
<br>
<br> Váš dopis ze dne: 30.3.2021
<br> Naše č.j.: MH/06383/2021
Spisová značka: MH/04448/2021/OVÚP/Su Dle rozdělovníku
<br>
Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: jstulikova@muhorazdovice.cz
<br>
<br> Datum: 3.5.2021
<br>
<br> INFORMACE
<br> O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
<br>
<br> Spoluvlastníci bytového domu č.p.1064 Horažďovice,ul.Mayerova
<br> dne 30.3.2021 podali návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 116 zákona č.183/2006
Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"),která nahrazuje stavební povolení pro stavbu:
<br> Modernizace osobního výtahu v domě č.p.1064,Mayerova,Horažďovice
Horažďovice,Mayerova č.p.1064
<br> na pozemku st.p.1507/3 v katastrálním území Horažďovice,obec Horažďovice <.>
<br>
Záměr obsahuje:
<br> - Jedná se o modernizaci osobního výtahu ve stávajícím bytovém domě panelové
konstrukce č.p.1064 Horažďovice.Dům má 9 nadzemních podlaží,32 bytů.Stávající
výtah má nosnost 320 kg.Výtahová šachta je situována mimo schodišťový prostor a je z
betonových panelů.Strojovna je na ploché střeše a je přístupná po ocelovém žebříku z
posledního podlaží.V současné době technický stav výtahů neodpovídá platným
předpisům a normám <.>
<br> - Nově navržený výtah: se zvýšenou únosností na 350 kg,kabinové i šachetní dveře
budou automatické teleskopické 2-panelové 800/2000 mm.Šachetní dveře s požární
odolností min.15 minut.Ve strojovně bude demontován stávající ocelový podstavec pod
výtahovým strojem a původní stroj bude vyměněn za nový,bude uložen na odpruženém
ocelovém rámu.Výkon stroje 4 kW.Prohlubeň výtahu hl.1470 mm bude opatřena
protiolejovým nátěrem a budou zde osazeny ocelové nárazníky a dosedy.Výtah bude mít
9 nástupišť.Rozměr kabiny: šířka 890,hloubka 1120,výška 2160 mm <.>
<br>
<br> Městský úřad Horažďovice,odbor výstavby a územního plánování,jako stavební úřad
příslušný po...

Načteno

edesky.cz/d/4623776

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Horažďovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz