« Najít podobné dokumenty

Město Dobříš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - „vedoucí Odboru místního rozvoje“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dobříš.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přihláška
MĚSTO DOBŘÍŠ
Městský úřad Dobříš
Odbor vedení města
<br>
<br>
<br> Přihláška do výběrového řízení
Podávám přihlášku do výběrového řízení na obsazení pozice:
„vedoucí Odboru místního rozvoje“ <,>
a to dle oznámení o vyhlášení výběrového řízení ze dne 12.04.2021
<br> Jméno:
Příjmení:
Titul:
Datum narození:
Místo narození:
Státní příslušnost:
Místo trvalého pobytu (úplná adresa včetně PSČ):
Číslo občanského průkazu:
Číslo dokladu o povolení k pobytu (jde-li o cizího státního občana):
<br> Kontaktní údaje
Korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu):
Telefon:
e-mail:
<br> V ………………………….dne ………………….<.>
………………………………
podpis zájemce
<br> Městský úřad Dobříš
Mírové náměstí 119
263 01 Dobříš
IČO: 00242098
DIČ: CZ00242098
<br> Tel.: 318 533 311
ID DS: pnxbx8u
<br> www.mestodobris.cz
epodatelna@mestodobris.cz
<br>
<br>
Stránka 2 (celkem 2)
Oznámení o prodloužení
MĚSTO DOBŘÍŠ
Městský úřad Dobříš
Odbor vedení města
<br>
<br>
<br> IČO: 00242098
Mírové náměstí 119,263 01 Dobříš
ID DS: pnxbx8u
<br>
www.mestodobris.cz
<br> epodatelna@mestodobris.cz
Ústředna: 318 533 311
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
IDENTIFIKÁTOR: MDOBX00OXRJ4
ČJ.: MDOB 19175/2021/Hor
SPIS.ZN.: MDOB/32151/2021/VM
<br> VYŘIZUJE: JUDr.XXX XXXXXX,Ph.D <.>
TELEFON: XXX XXX XXX
E-MAIL: hornik@mestodobris.cz
<br> DATUM: 28.04.2021
<br>
<br> Oznámení o prodloužení termínu pro podávání přihlášek do výběrového řízení
<br>
<br> Městský úřad Dobříš
<br> zastoupený tajemníkem městského úřadu
<br> vyhlásil dne 12.04.2021 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa
<br> „vedoucí Odboru místního rozvoje“
<br> a prodlužuje termín pro podávání přihlášek
<br> do 18.05.2021 do 10:00
<br>
Pracovní náplň:
✓ řízení a koordinace činnosti odboru (investice,projekty,dotace)
✓ plánování a řízení investic
✓ příprava,zadávání a kontrola veřejných zakázek včetně zadávacích řízení na dodavatele
<br> projekčního řešení a dodavatele stavebních prací
✓ zajištění dohledu nad investičními akcemi
✓ koordinace přípravy,realizace,předávání staveb,včetně smluvních vztahů při investorsko-
<br> inženýrské činnosti,kontrola dodržování lhůt
✓ administrace přijatých dotací v oblasti investic
✓ správa rozpočtových prostředků (role příkazce operace,zpracovávání podkladů do návrhu
<br> rozpočtu a návrhů rozpočtových změn,odpovědnost za hospodaření s rozpočtovými
prostředky)
<br> ✓ součinnost s ostatními odbory a vedením města při vydávání stanovisek,příprav podkladů
na jednání RM a ZM,vyřizování žádostí,stížností a podnětů
<br>
<br> Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební dobou na 6 měsíců
(pracovní poměr vzniká jmenováním Radou města Dobříše)
<br> Místo výkonu práce: Dobříš
<br> Platová třída: 11 (podle započitatelné praxe od 22.980 Kč do 33.790 Kč)
<br> Příplatek za vedení: 4.000 Kč (řízení 6 referentů)
<br> Osobní ohodnocení: po 2–3 měsících dle dosahovaných výsledků až 40 % PT
<br> Možný ná...
Oznámení o prodloužení
MĚSTO DOBŘÍŠ
Městský úřad Dobříš
Odbor vedení města
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn.:
<br>
<br>
Ze dne:
<br>
<br>
Identifikátor:
MDOBX00OXRJ4
<br>
<br> ČJ.:
MDOB 19175/2021/Hor
<br>
<br> Spis.zn.:
MDOB/32151/2021/VM
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyřizuje:
JUDr.XXX XXXXXX,Ph.D <.>
<br>
<br> Telefon:
318 533 303
<br>
<br> E-mail:
hornik@mestodobris.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
Datum:
28.04.2021
<br>
<br>
<br> Oznámení o prodloužení termínu pro podávání přihlášek do výběrového řízení
<br> Městský úřad Dobříš
zastoupený tajemníkem městského úřadu
vyhlásil dne 12.04.2021 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa
„vedoucí Odboru místního rozvoje“
a prodlužuje termín pro podávání přihlášek
do 18.05.2021 do 10:00
<br> Pracovní náplň:
· řízení a koordinace činnosti odboru (investice,projekty,dotace)
· plánování a řízení investic
· příprava,zadávání a kontrola veřejných zakázek včetně zadávacích řízení na dodavatele projekčního řešení a dodavatele stavebních prací
· zajištění dohledu nad investičními akcemi
· koordinace přípravy,realizace,předávání staveb,včetně smluvních vztahů při investorsko-inženýrské činnosti,kontrola dodržování lhůt
· administrace přijatých dotací v oblasti investic
· správa rozpočtových prostředků (role příkazce operace,zpracovávání podkladů do návrhu rozpočtu a návrhů rozpočtových změn,odpovědnost za hospodaření s rozpočtovými prostředky)
· součinnost s ostatními odbory a vedením města při vydávání stanovisek,příprav podkladů na jednání RM a ZM,vyřizování žádostí,stížností a podnětů
<br> Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební dobou na 6 měsíců
(pracovní poměr vzniká jmenováním Radou města Dobříše)
Místo výkonu práce: Dobříš
Platová třída: 11 (podle započitatelné praxe od 22.980 Kč do 33.790 Kč)
Příplatek za vedení: 4.000 Kč (řízení 6 referentů)
Osobní ohodnocení: po 2–3 měsících dle dosahovaných výsledků až 40 % PT
Možný nástup: od 01.08.2021 (jmenování),možno nastoupit od 01.07.2021 (možnost zaučení)
<br> Požadavky na uchazeče:
· občan ČR (nebo ...

Načteno

edesky.cz/d/4623683

Meta

Rozpočet   Nabídka zaměstnání   Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dobříš      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz