« Najít podobné dokumenty

Město Dobříš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/ka územního plánování

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dobříš.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

18510_2021_Hor - přihláška ÚP
MĚSTO DOBŘÍŠ
Městský úřad Dobříš
Odbor vedení města
<br>
<br>
<br> Přihláška do výběrového řízení
Podávám přihlášku do výběrového řízení na obsazení pozice:
„referent/ka územního plánování“ <,>
a to dle oznámení o vyhlášení výběrového řízení ze dne 23.04.2021
<br> Jméno:
Příjmení:
Titul:
Datum narození:
Místo narození:
Státní příslušnost:
Místo trvalého pobytu (úplná adresa včetně PSČ):
Číslo občanského průkazu:
Číslo dokladu o povolení k pobytu (jde-li o cizího státního občana):
<br> Kontaktní údaje
Korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu):
Telefon:
e-mail:
<br> V ………………………….dne ………………….<.>
………………………………
podpis zájemce
<br> Městský úřad Dobříš
Mírové náměstí 119
263 01 Dobříš
IČO: 00242098
DIČ: CZ00242098
<br> Tel.: 318 533 311
ID DS: pnxbx8u
<br> www.mestodobris.cz
epodatelna@mestodobris.cz
<br>
<br>
Stránka 2 (celkem 2)
18510_2021_Hor - oznámení ÚP
MĚSTO DOBŘÍŠ
Městský úřad Dobříš
Odbor vedení města
<br>
<br>
<br> IČO: 00242098
Mírové náměstí 119,263 01 Dobříš
ID DS: pnxbx8u
<br>
www.mestodobris.cz
<br> epodatelna@mestodobris.cz
Ústředna: 318 533 311
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
IDENTIFIKÁTOR: MDOBX00OWRIM
ČJ.: MDOB 18510/2021/Hor
SPIS.ZN.: MDOB/3496/2021/VM
<br> VYŘIZUJE: JUDr.XXX XXXXXX,Ph.D <.>
TELEFON: XXX XXX XXX
E-MAIL: hornik@mestodobris.cz
<br> DATUM: 23.04.2021
<br>
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br>
<br> Městský úřad Dobříš
<br> zastoupený tajemníkem městského úřadu
<br> vyhlašuje dne 23.04.2021 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa
<br> „referent/ka územního plánování“
<br> Pracovní náplň: zajištění výkonu úřadu územního plánování
<br> Pracovní poměr: na dobu určitou jako zástup za MD a RD
<br> Místo výkonu práce: Dobříš a správní obvod ORP Dobříš
<br> Platová třída: 10 (podle započitatelné praxe od 21.260 Kč do 31.240 Kč)
<br> Osobní ohodnocení: po uplynutí zkušební doby podle dosahovaných výsledků až 20 % PT
<br> Možný nástup: od 01.07.2021
<br> Požadavky na uchazeče:
✓ občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk)
<br> ✓ fyzická osoba,která dosáhla věku alespoň 18 let
<br> ✓ plná svéprávnost
<br> ✓ bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba,která byla pravomocně
odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně,nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti
za jednání související s výkonem veřejné správy,pokud se podle zákona na tuto osobu
nehledí,jako by nebyla odsouzena)
<br>
Kvalifikační předpoklad:
a) vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování a nejméně
<br> 18 měsíců praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě,nebo
b) vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru,uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování
<br> nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky odpovídající praxe <,>
nebo
<br> c) vysokoškolské vzdělání v dalších oborech souvisejících s územ...
18510_2021_Hor - oznámení ÚP
MĚSTO DOBŘÍŠ
Městský úřad Dobříš
Odbor vedení města
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn.:
<br>
<br>
Ze dne:
<br>
<br>
Identifikátor:
MDOBX00OWRIM
<br>
<br> ČJ.:
MDOB 18510/2021/Hor
<br>
<br> Spis.zn.:
MDOB/3496/2021/VM
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyřizuje:
JUDr.XXX XXXXXX,Ph.D <.>
<br>
<br> Telefon:
318 533 303
<br>
<br> E-mail:
hornik@mestodobris.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
Datum:
23.04.2021
<br>
<br>
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> Městský úřad Dobříš
zastoupený tajemníkem městského úřadu
vyhlašuje dne 23.04.2021 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa
„referent/ka územního plánování“
<br> Pracovní náplň: zajištění výkonu úřadu územního plánování
Pracovní poměr: na dobu určitou jako zástup za MD a RD
Místo výkonu práce: Dobříš a správní obvod ORP Dobříš
Platová třída: 10 (podle započitatelné praxe od 21.260 Kč do 31.240 Kč)
Osobní ohodnocení: po uplynutí zkušební doby podle dosahovaných výsledků až 20 % PT
Možný nástup: od 01.07.2021
<br> Požadavky na uchazeče:
· občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk)
· fyzická osoba,která dosáhla věku alespoň 18 let
· plná svéprávnost
· bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba,která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně,nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy,pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí,jako by nebyla odsouzena)
<br> Kvalifikační předpoklad:
a) vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování a nejméně 18 měsíců praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě,nebo
b) vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru,uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky odpovídající praxe,nebo
c) vysokoškolské vzdělání v dalších oborech souvisejících s územním plánováním a nejméně 3 roky odpovídající praxe <.>
Pozn.: Úředník nesplňující kvalifikační požadavky (mající ale vysokoškols...

Načteno

edesky.cz/d/4623682

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání   Územní plánování   Nabídka zaměstnání   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dobříš      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz