« Najít podobné dokumenty

Město Dobříš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízen - referent/ka životního prostředí – ZPF, zemědělství, rybářství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dobříš.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

18456_2021_Hor - přihláška ZPF
MĚSTO DOBŘÍŠ
Městský úřad Dobříš
Odbor vedení města
<br>
<br>
<br> Přihláška do výběrového řízení
Podávám přihlášku do výběrového řízení na obsazení pozice:
„referent/ka životního prostředí – ZPF,zemědělství,rybářství“ <,>
a to dle oznámení o vyhlášení výběrového řízení ze dne 23.04.2021
<br> Jméno:
Příjmení:
Titul:
Datum narození:
Místo narození:
Státní příslušnost:
Místo trvalého pobytu (úplná adresa včetně PSČ):
Číslo občanského průkazu:
Číslo dokladu o povolení k pobytu (jde-li o cizího státního občana):
<br> Kontaktní údaje
Korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu):
Telefon:
e-mail:
<br> V ………………………….dne ………………….<.>
………………………………
podpis zájemce
<br> Městský úřad Dobříš
Mírové náměstí 119
263 01 Dobříš
IČO: 00242098
DIČ: CZ00242098
<br> Tel.: 318 533 311
ID DS: pnxbx8u
<br> www.mestodobris.cz
epodatelna@mestodobris.cz
<br>
<br>
Stránka 2 (celkem 2)
18456_2021_Hor - oznámení ZPF
MĚSTO DOBŘÍŠ
Městský úřad Dobříš
Odbor vedení města
<br>
<br>
<br> IČO: 00242098
Mírové náměstí 119,263 01 Dobříš
ID DS: pnxbx8u
<br>
www.mestodobris.cz
<br> epodatelna@mestodobris.cz
Ústředna: 318 533 311
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
IDENTIFIKÁTOR: MDOBX00OWNLZ
ČJ.: MDOB 18456/2021/Hor
SPIS.ZN.: MDOB/9539/2020/VM
<br> VYŘIZUJE: JUDr.XXX XXXXXX,Ph.D <.>
TELEFON: XXX XXX XXX
E-MAIL: hornik@mestodobris.cz
<br> DATUM: 23.04.2021
<br>
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br>
<br> Městský úřad Dobříš
<br> zastoupený tajemníkem městského úřadu
<br> vyhlašuje dne 23.04.2021 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa
<br> „referent/ka životního prostředí – ZPF,zemědělství,rybářství“
<br> Pracovní náplň: výkon státní správy na úseku zemědělského půdního fondu,rybářství <,>
<br> rostlinolékařské péče,týrání zvířat
<br> Pracovní poměr: na dobu určitou po dobu zástupu za RD
<br> Místo výkonu práce: Dobříš
<br> Platová třída: 9 (podle započitatelné praxe od 19.730 Kč do 28.920 Kč)
<br> 10 (podle započitatelné praxe od 21.260 Kč do 31.240 Kč) – po absolvování
zkoušky ZOZ
<br> Osobní ohodnocení: po uplynutí zkušební doby podle dosahovaných výsledků až 20 % PT
<br> Možný nástup: od 01.06.2021
<br> Požadavky na uchazeče:
✓ občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk)
<br> ✓ fyzická osoba,která dosáhla věku alespoň 18 let
<br> ✓ plná svéprávnost
<br> ✓ bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba,která byla pravomocně
odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně,nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti
za jednání související s výkonem veřejné správy,pokud se podle zákona na tuto osobu
nehledí,jako by nebyla odsouzena)
<br>
Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší
odborné vzdělání (přírodovědného nebo zemědělského směru výhodou)
<br>
<br>
<br>
<br>
Stránka 2 z 2
<br> Další požadavky:
✓ orientace v právním řádu ČR – zejména orientace v legislativě vztahující se...
18456_2021_Hor - oznámení ZPF
MĚSTO DOBŘÍŠ
Městský úřad Dobříš
Odbor vedení města
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn.:
<br>
<br>
Ze dne:
<br>
<br>
Identifikátor:
MDOBX00OWNLZ
<br>
<br> ČJ.:
MDOB 18456/2021/Hor
<br>
<br> Spis.zn.:
MDOB/9539/2020/VM
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyřizuje:
JUDr.XXX XXXXXX,Ph.D <.>
<br>
<br> Telefon:
318 533 303
<br>
<br> E-mail:
hornik@mestodobris.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
Datum:
23.04.2021
<br>
<br>
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> Městský úřad Dobříš
zastoupený tajemníkem městského úřadu
vyhlašuje dne 23.04.2021 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa
„referent/ka životního prostředí – ZPF,zemědělství,rybářství“
<br> Pracovní náplň: výkon státní správy na úseku zemědělského půdního fondu,rybářství,rostlinolékařské péče,týrání zvířat
Pracovní poměr: na dobu určitou po dobu zástupu za RD
Místo výkonu práce: Dobříš
Platová třída: 9 (podle započitatelné praxe od 19.730 Kč do 28.920 Kč)
10 (podle započitatelné praxe od 21.260 Kč do 31.240 Kč) – po absolvování zkoušky ZOZ
Osobní ohodnocení: po uplynutí zkušební doby podle dosahovaných výsledků až 20 % PT
Možný nástup: od 01.06.2021
<br> Požadavky na uchazeče:
· občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk)
· fyzická osoba,která dosáhla věku alespoň 18 let
· plná svéprávnost
· bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba,která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně,nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy,pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí,jako by nebyla odsouzena)
<br> Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání (přírodovědného nebo zemědělského směru výhodou)
<br>
<br> Další požadavky:
· orientace v právním řádu ČR – zejména orientace v legislativě vztahující se ke správnímu řízení
· schopnost samostatného rozhodování i týmové práce
· vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu
· komunikační a organizační s...

Načteno

edesky.cz/d/4623680

Meta

Nabídka zaměstnání   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dobříš      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz