« Najít podobné dokumenty

Město Dobříš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - stavební / investiční technik

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dobříš.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přihláška
MĚSTO DOBŘÍŠ
Městský úřad Dobříš
Odbor vedení města
<br>
<br>
<br> Přihláška do výběrového řízení
Podávám přihlášku do výběrového řízení na obsazení pozice:
„stavební / investiční technik“ <,>
a to dle oznámení o vyhlášení výběrového řízení ze dne 20.04.2021
<br> Jméno:
Příjmení:
Titul:
Datum narození:
Místo narození:
Státní příslušnost:
Místo trvalého pobytu (úplná adresa včetně PSČ):
Číslo občanského průkazu:
Číslo dokladu o povolení k pobytu (jde-li o cizího státního občana):
<br> Kontaktní údaje
Korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu):
Telefon:
e-mail:
<br> V ………………………….dne ………………….<.>
………………………………
podpis zájemce
<br> Městský úřad Dobříš
Mírové náměstí 119
263 01 Dobříš
IČO: 00242098
DIČ: CZ00242098
<br> Tel.: 318 533 311
ID DS: pnxbx8u
<br> www.mestodobris.cz
epodatelna@mestodobris.cz
<br>
<br>
Stránka 2 (celkem 2)
Oznámení
MĚSTO DOBŘÍŠ
Městský úřad Dobříš
Odbor vedení města
<br>
<br>
<br> IČO: 00242098
Mírové náměstí 119,263 01 Dobříš
ID DS: pnxbx8u
<br>
www.mestodobris.cz
<br> epodatelna@mestodobris.cz
Ústředna: 318 533 311
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
IDENTIFIKÁTOR: MDOBX00OVXJO
ČJ.: MDOB 17905/2021/Hor
SPIS.ZN.: MDOB/3392/2021/VM
<br> VYŘIZUJE: JUDr.XXX XXXXXX,Ph.D <.>
TELEFON: XXX XXX XXX
E-MAIL: hornik@mestodobris.cz
<br> DATUM: 20.04.2021
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br>
<br> Městský úřad Dobříš
<br> zastoupený tajemníkem městského úřadu
<br> vyhlašuje dne 20.04.2021 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa
<br> „stavební / investiční technik“
<br> Pracovní náplň:
✓ samostatné zpracovávání nebo posuzování projektů staveb,technologických zařízení nebo
<br> uspořádání provozních procesů včetně projednávání projektových dokumentací a územně
plánovacích podkladů se zainteresovanými orgány a organizacemi
<br> ✓ příprava nebo realizace jednotlivých investic menšího rozsahu nebo částí velkých investic
✓ příprava,zadávání a kontrola veřejných zakázek malého rozsahu
✓ koordinace přípravy,realizace,předávání staveb,včetně smluvních vztahů při investorsko-
<br> inženýrské činnosti,kontrola dodržování lhůt
✓ součinnost s ostatními odbory a vedením města při vydávání stanovisek,příprav podkladů
<br> na jednání RM a ZM,vyřizování žádostí,stížností a podnětů
<br>
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
<br> Místo výkonu práce: Dobříš
<br> Platová třída: 10 (podle započitatelné praxe od 21.260 Kč do 31.240 Kč)
<br> Osobní ohodnocení: po 2–3 měsících; dle dosahovaných výsledků až 25 % PT
<br> Možný nástup: od 01.08.2021,možno nastoupit od 01.07.2021 (zaučení)
<br> Požadavky na uchazeče:
✓ občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk)
<br> ✓ fyzická osoba,která dosáhla věku alespoň 18 let
<br> ✓ plná svéprávnost
<br> ✓ bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba,která byla pravomocně
odsouzena pro trestný čin spáchaný...
Oznámení
MĚSTO DOBŘÍŠ
Městský úřad Dobříš
Odbor vedení města
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn.:
<br>
<br>
Ze dne:
<br>
<br>
Identifikátor:
MDOBX00OVXJO
<br>
<br> ČJ.:
MDOB 17905/2021/Hor
<br>
<br> Spis.zn.:
MDOB/3392/2021/VM
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyřizuje:
JUDr.XXX XXXXXX,Ph.D <.>
<br>
<br> Telefon:
318 533 303
<br>
<br> E-mail:
hornik@mestodobris.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
Datum:
20.04.2021
<br>
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> Městský úřad Dobříš
zastoupený tajemníkem městského úřadu
vyhlašuje dne 20.04.2021 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa
„stavební / investiční technik“
<br> Pracovní náplň:
· samostatné zpracovávání nebo posuzování projektů staveb,technologických zařízení nebo uspořádání provozních procesů včetně projednávání projektových dokumentací a územně plánovacích podkladů se zainteresovanými orgány a organizacemi
· příprava nebo realizace jednotlivých investic menšího rozsahu nebo částí velkých investic
· příprava,zadávání a kontrola veřejných zakázek malého rozsahu
· koordinace přípravy,realizace,předávání staveb,včetně smluvních vztahů při investorsko-inženýrské činnosti,kontrola dodržování lhůt
· součinnost s ostatními odbory a vedením města při vydávání stanovisek,příprav podkladů na jednání RM a ZM,vyřizování žádostí,stížností a podnětů
<br> Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Místo výkonu práce: Dobříš
Platová třída: 10 (podle započitatelné praxe od 21.260 Kč do 31.240 Kč)
Osobní ohodnocení: po 2–3 měsících; dle dosahovaných výsledků až 25 % PT
Možný nástup: od 01.08.2021,možno nastoupit od 01.07.2021 (zaučení)
<br> Požadavky na uchazeče:
· občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk)
· fyzická osoba,která dosáhla věku alespoň 18 let
· plná svéprávnost
· bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba,která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně,nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy,pokud se podle zákon...

Načteno

edesky.cz/d/4623679

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání   Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dobříš      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz