« Najít podobné dokumenty

Město Nové Město na Moravě - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa: vedoucí úředník/úřednice Odboru finančního MěÚ Nové Město na Moravě s úvazkem 1,0, pracovní poměr na dobu neurčitou.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nové Město na Moravě.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

120-1.pdf
NOVÉ MÉSTO
<br> N MORAVÉ
<br> Z
O
<br> O
<br> C,‘
<br> -
<br> Nové Město na Moravě
tajemník úřadu
<br> Vratislavovo nám.103 <,>
<br> o 59231 Nové Město na Moravě
<br> Naše značka: Vyřizuje:
<br> MUNMNM/l 1237/2021 Mgr.Hanycb Petr! 566598310
<br> tajemník Městského úřadu Nové Město na Moravě
vyhlašuje výběrové řízení
<br> na obsazení pracovnĺho místa:
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
dle zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územně samosprávných celků,v platném znění
<br> Název územního samosprávného celku:
Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám.103,592 31
<br> 1) druh práce a místo výkonu práce: ‚
- vedoucí úředníklúřednice Odboru finančního MěU Nové Město na Moravě s úvazkem 1,0
- pracovní poměr na dobu neurčitou
- místo výkonu práce město Nové Město na Moravě
- náplní pracovního místa je zejm.řízení odboru a sestavování rozpočtu města,zpracování analýz <,>
cash-flow,správa fin.prostředků města/dotací,zajišťování účetnictví,správy místních poplatků
<br> 2) zákonné předpoklady zájemce:
- splnění předpokladů podle 4 zák.č.31212002 Sb <.>,o úřednících územně samosprávných
celků,v platném znění:
<br> • státní občanství ČR (příp.fyzická osoba,která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý
pobyt a ovládá jednací jazyk)
<br> • dosažení věku 18 let
• svéprávnost
• bezúhonnost ve smyslu 4 odst.2 zák.č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územně
<br> samosprávných celků v platném znění
• ovládání jednacího jazyka
• splnění předpokladů dle zák.č.451/1991 Sb <.>,kterým se stanoví některé další předpoklady
<br> pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích CSFR,ČR a SR,v platném
znění
<br> 3) jiné požadavky především:
• vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu
<br> zaměřeném na ekonomické obory (zejm.ekonomiku,finance,účetnictví,hosp.politiku a
správu)
<br> • praxe v oboru min.3 roky
• praxe ve vedoucí pozici nebo ve veřejné správě výhodou,ale ne podmínkou
<br> TELEFON
<br> 566 598 300 566 598 305
<br> ______________...

Načteno

edesky.cz/d/4623633

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nové Město na Moravě      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz