« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Návrh OOP - ul. Křenová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0067638_21_Pril.Vykres_Krenova_BD.pdf
spol.s r.o <.>
<br> kontakt :obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> èíslo schématu :
<br> èíslo objednávky / datum :
<br> VYPRACOVAL : Konèelík Jiøí ml <.>
<br> KONTROLOVAL : Ing.Konèelík Jiøí
<br> TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAÈENÍ
<br> BRNO,ul.Křenová
<,>,BYTOVÝ DŮM KŘENOVÁ,<,> 1
<br> è.o.210024/25.1.21
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> komunikace,<,> ZÁKOS,<,>
<br> komunikace,<,> ZÁKOS,<,>
<br> - DZ bude instalováno v souladu s TP 65 a 133
<br>,<,> BYTOVÝ DŮM KŘENOVÁ,<,>
<br> stávající
<br> B
28
<br> stávající
<br> V 1a 0,250
<br> stávající
<br> V 1a 0,250
<br> stávající
V 2b 3/1,5/0,250
<br> stávající
V 7 a š.5m
<br> stávající
P4
<br> stávající
IP10a
<br> st
áv
<br> aj
íc
<br> í
<br> stávající
<br> stávající
B28
<br> st
áv
<br> aj
íc
<br> í
<br> B
29
<br> st
áv
<br> aj
íc
<br> í
<br> B
24
<br> b
<br> stávajíc
í
<br> V 2b 6/3
/0,125
<br> stávající
V 2b 3/1,5/0,250
<br> stávající
V 2b 3/1,5/0,250
<br> ! XXXXX XXXX !
<br> ! XXXXX XXXX !
<br> ! XXXXX XXXX !
<br> ! XXXXX XXXX !
<br> stávající
VX X,XXX
OBNOVA
<br> stávající
V7
OBNOVA PŘI KRAJNICI
Pozn.: vč.barevného provedení VDZ
vč.vodícího pruhu pro slabozraké
<br> V4 0,250
INSTALOVAT
<br> stávající
V4 0,250
<br> stávající
V4 0,250
<br> stávající
C
<br> 4a
stávající
E
<br> 13: M
IM
<br> O
M
<br> H
D
<br> stávající
IP
<br> 6
<br> stávající
<br> st
áv
<br> aj
íc
<br> í
<br> IP
6
<br> stávající
<br> IP
10bIN
<br> STA
LOVAT
<br> PO
SU
<br> N
<br> IP10b
<br> ul.Křenová
<br> INSTALOVAT
<br> INSTALOVAT
<br> P4
<br> C2b
<br> B
U
<br> S
<br> B
U
<br> S
<br> B
U
<br> S
<br> B
U
<br> S
<br> u
l <.>
<br> V
lh
<br> k
á
<br> IP
20
<br> a
<br> IP
20a
<br> PO
UZ
<br> E
DP
<br> M
B
<br> POUZE DPM
B
<br> IS5
S
<br> k
ořep
<br> k
a
<br> P+
R
<br> 14m 14m
<br> 40,0 m
<br>
Stránka 1
0067638_21_4_nOOP_Krenova_BD_002_.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br>
Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0067638/2021/4 VYŘIZUJE: Bc.XXXX XXXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0199421/2021/HOD TEL./E-MAIL: 542 174 756/hodacova.lada@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní
<br> komunikaci II.třídy,ulice Křenová,Brno
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst <.>
<br> 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“)
<br> obdržel dne 08.02.2021,s doplněním dne 08.04.2021,návrh místní úpravy provozu na pozemní
<br> komunikaci – místní komunikaci II.třídy,ulice Křenová,Brno,LERAM building s.r.o.Heinrichova
<br> 204/16,Stránice 602 00 Brno,IČO: 04108132,podaný společností SIGNEX,spol.s r.o,Holzova 138 <,>
<br> 627 00 Brno,IČO: 49971344,formou výkresu č.schématu 1,místo akce/název: „„BRNO,ul.Křenová
<br> „BYTOVÝ DŮM KŘENOVÁ““,obsah schématu: „TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ,komunikace Zákos“ <,>
<br> číslo objednávky: „č.o.210024“,datum: 25.01.2021,formát: „A4“,zpracovaného společností
<br> SIGNEX,spol.s r.o,Holzova 138,627 00 Brno,IČO: 49971344 <.>
<br>
<br> MMB dne 08.04.2021 pod č.j.: MMB/0161303/2021/HOD,ze dne 07.04.2021,předal dotčenému
<br> orgánu POLICII ČESKÉ REPUBLIKY,Dopravní inspektorát Brno-město,pracoviště dopravní
<br> inženýrství,Kounicova 24,611 32 Brno,návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní
<br> komunikaci – místní komunikaci II.třídy,ulice Křenová,Brno,formou výkresu č.s...

Načteno

edesky.cz/d/4623274

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz