« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - ul. Jakubská 4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ul._Jakubska_4_-_restauracni_zahradka_Pegas.pdf
2021-05-04T07:21:22+0200
Ing.XXXXXX XXXX XXXXaXXbXfXabaXeXXXXdafcXXXcXXeXXXXXXXXX
Pegas-hotel_pivovar_pivnice_s.r.o._-_ul._Jakubska_4.pdf
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0216130/2021 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0216130/2021 Ing.Lang /542174217 3.5.2021
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-504-5/ČJ-2019-0600DI
<br> ze dne 14.3.2019 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti žadatele:
<br>
<br>
<br> Pegas-hotel,pivovar,pivnice s.r.o <.>,se sídlem Jakubská 120/4,602 00 Brno,IČ: 469 63 120
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravy provozu
<br>
na místní pozemní komunikaci Jakubská podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto
<br> stanovení <,>
<br>
z důvodu záboru pro restaurační zahrádku Pegas před objektem Jakubská 4 <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je 17.5.– 14.10.2021.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí silničního správního úřadu o záboru komunikace <.>
<br>
<br>
Stanovení je platné pouze se souhlasem silničního správního úřadu a jeho platnost je omezena podle
<br> zákona č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení,tj.nejdéle do 3.5.2022 <.>
<br>
<br>
Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br>
Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních
<br> zařízení s...

Načteno

edesky.cz/d/4623273

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz