« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Zelný trh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SIGNEX_Zelny_trh.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0198968/2021/KLI VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0198968/2021/2 TEL./E-MAIL: 542 174 612 / klimszova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dále jen „OD MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Jihomoravského
<br> kraje,Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno – město a Brno – venkov (dotčený orgán podle
<br> ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu),pod č.j.: KRPB-65146-1/ČJ-2021-0600DI <,>
<br> ze dne 22.04.2021,na základě žádosti žadatele:
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,se sídlem Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 499 71 344
<br> s t a n o v u j e p ř e ch o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci ul.Zelný trh ve městě Brně podle výkresové dokumentace,která
<br> je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu vyklízení parkovacích míst naproti objektu Zelný trh 314/2 (akce hotelu Grandezza) <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 28.05.2021 – 30.05.2021.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace,resp.uzavírce
<br> pozemní komunikace <.>
<br> Přechodné dopravní značení (dále jen „PDZ“) B 28 „Zákaz zastavení“ se umíst...
Zelny_trh_-_vyklizeni_parkovacich_mist.pdf
Zelný
trh
<br> Radnická
<br> 28 27
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16
<br> 15
<br> 6m
6m
<br> V
PR
<br> AC
OV
<br> N
Í D
<br> N
Y
<br> S
OP
<br> RÁ
VN
<br> ÌN
ÍM
<br> N
EB
<br> O
PO
<br> Z
AP
<br> LA
CE
<br> N
Í
<br> CE
N
<br> Y
N
<br> A
M
<br> ÍS
TÌ
<br> OB
LA
<br> ST
1
<br> -0
1
<br> ZÓ
N
<br> A
A
<br> 42.MÍSTO
6-19h
MAX.60 min
43-44.MÍSTO
6-19h
MAX 30 min
<br> V
PR
<br> AC
OV
<br> N
Í D
<br> N
Y
<br> S
OP
<br> RÁ
VN
<br> ÌN
ÍM
<br> N
EB
<br> O
PO
<br> Z
AP
<br> LA
CE
<br> N
Í
<br> CE
N
<br> Y
N
<br> A
M
<br> ÍS
TÌ
<br> OB
LA
<br> ST
1
<br> -0
1
<br> ZÓ
N
<br> A
A
<br> 2930313233343536373839
<br> 16.MÍSTO
6-19h
<br> MAX.60 MIN <.>
17.MÍSTO
<br> 6-19h
MAX.30 MIN <.>
<br> ZÓNA A
<br> V PRACOVNÍ DNY
S OPRÁVNÌNÍM
<br> NEBO PO ZAPLACENÍ
CENY NA MÍSTÌ
<br> OBLAST 1-01
<br> ZÓNA A
<br> V PRACOVNÍ DNY
S OPRÁVNÌNÍM
<br> NEBO PO ZAPLACENÍ
CENY NA MÍSTÌ
<br> OBLAST 1-01
<br> 39 <.>
<br> 37.7B4 5171
38.5AU 2389
<br> PO-NE 7-19h
34.MAGNUM RESIDENCE,A.S <.>
35.MAGNUM REAL ESTATE,S.R.O <.>
36.MAGNUM REAL ESTATE,S.R.O <.>
<br> PO-NE 0-24h
29.GRANDEZZA HOTEL
30.GRANDEZZA HOTEL
31.GRANDEZZA HOTEL
32.GRANDEZZA HOTEL
33.GRANDEZZA HOTEL
<br> B28
<br> E13/Termín:/
<br> E13/MIMO POVOLENÍ
<br> GRANDEZZA HOTELS/
<br> E8d/35,0m
<br> B28
<br> E13/Termín:/
<br> E13//MIMO POVOLENÍ
<br> GRANDEZZA HOTELS/
<br> E8e/17,5m I 17,5m
<br> B28
<br> E13/Termín:/
<br> E13//MIMO POVOLENÍ
<br> GRANDEZZA HOTELS/
<br> E8d/35,0m
<br> B28-osadit 7 dní pøedem
<br> - DZ budou osazeny dle TP 66 a tech.listù pro osazování
pøenosného DZ,pøechodného VDZ dle TP 133,66
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> èíslo schématu :
<br> èíslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.Konèelík Jiøí
<br> PØECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈENÍ
<br> 1
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> VYPRACOVAL : Belcredi Vlèek Martin
<br> Zábor parkovací ploc...

Načteno

edesky.cz/d/4623271

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz