« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška pro stanovení DZ - OPS 1-21 Rybářská, ulice Pivovarská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0453621_OPS_1-21_Rybarska_ulice_Pivovarska.pdf
UL.PIVOVARSKÁ - MK
<br> VJEZD PIVOVARU
<br> / ; / INSTALOVAT
<br> /V109
<br> /,/mšTT\LOVAT '
<br> 1,06
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO
<br> Odsouhiaseno dne: Pod č.j.: KRPB- - [ČJ-20 -0600Dl
<br> Dle 525 zákona č.13/1997 Sb.577 zákona č.361/2000 Sb <.>
<br> Podpis:
<br> O 51,113 _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ 51 / ' 113 _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ Instalovat ' Instaloval
<br> & a : ŽŠ _ L lg _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ Odstranit “GSM“
<br> Č alf—3 Qag/ A
<br> MAGISTRÁT MĚSTA RNA v „malém-m v sam:!zgíwh Gdb mnmumcsul neunmwuceul Ol' dopravy czmmnlsrt czmmulsrt Kounicova 67
<br> © © POZNÁMKA
<br>.Veškeré DZ musí být instalováno v souladu s TP65,TP133 a navazující platnou legislativou.: Původní VDZ musí být před instalací nového Odstraněno.<.> zkrácení parkovacího pruhu z důvodu průjezdu nadrozměrných vozidel (kamionů)
<br> do samostatného sjedu pivovaru <.>
<br> OD/MMB/ - MATUSZKOVÁ
<br> VEDOUCÍ ún: GENER.PROJEKTANT WPRACOVAL RONTROLOVAL I-I Brněnské
<br> ING.A._NAVLÍČEK M.]EMAN,ms.M.ZEMAN,DIS.ING./.NEŠPOR Ik komunikace
<br> úTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTARNÍ MĚSTO BRNO DATUM ŘÍJEN 2020 NÁZEV AKCE: FORMÁT A3 OPS 1-21,fáze A STUPEŘ
<br> ' MĚŘÍTKO 1:500 UL.PIVOVARSKA - MK awk,"
<br> NÁZEV VÝKRESU: čísm PARÉ ČÍSLO VÝKRESU ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ „ - 1 |
<br> k / \
<br> UL.PIVOVARSKÁ - MK
<br> IP 6 A 11 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY,/ Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,/ Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO,/ V 1 3 ',» ' 'BD—STR'ÁHIT— ' Odsouhiaseno dne: Pod č.j.: KRPB- - [ČJ-20 -0600D| Dle 525 zákona č.13/1997 Sb.3.199 _ _ _ 577 zákona č.361/2000 Sb.O STRANI \ * Podpis: y_1g_ _ _ - / / / INSTALOVAT ? / / / / _YJQQ--- LEGENDA: _ / INSTALOVAT,<.> <.>,<.>.0 B 1 >,113 _ DOPRAVNI ZNACENI Šl'AVAJICI 51 / „113 _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ |„s(a|ova[ ' Instalovat & e 1 *,111 _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> Odstraní "NW“...
0453621-2_Verejna_vyhlaska_Stanoveni_OPS_1-21_Rybarska_ulice_Pivovarska_zmena_DZ_.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0453621/2020 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0453621-2/2020/VOS TEL./E-MAIL: 542 174 294/vosinek.vlastimil@brno.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místní komunikace III.třídy <,>
<br> ulice Pivovarská,Brno – střed,pod názvem akce „Oblast placeného stání 1-21,Rybářská‘‘ <,>
<br> – změna dopravního značení,doplnění DZ
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> „Oblast placeného stání 1-21,Rybářská‘‘,ulice Pivovarská,Brno – střed,změna organizace
<br> dopravy a související změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích <.>
<br>
<br>
Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> podle ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednaného návrhu stanovení místní
<br> úpravy provozu na pozemních komunikacích – místní komunikace III.třídy,ulice Pivovarská,Brno <,>
<br> formou výkresu číslo 01 - 1 pod názvem: „ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ,název akce: OPS 1-21 <,>
<br> fáze A,ULICE PIVOVARSKÁ – MK,formát A3,měřítko 1:500,datum: říjen 2020,zpracované
<br> společností Brněnské komunikace a.s <.>,se sídlem Renneská třída 787/1a,639 00 Brno - Štýřice,IČO:
<br> 60733098,a projednaného s dotčeným orgánem ve smyslu ustanovení § 77 odst.3 zákona o
<br> silničním provozu,Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje <,>
<br> Specializované pracovišt...

Načteno

edesky.cz/d/4623268

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz