« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Inzerát 050/2021 OSM právník odboru 05

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

i_050_21_OSM_pravnik_odboru_05.pdf
Statutární město Brno - Magistrát města Brna | Dominikánské nám.1 | 601 67 Brno | IČO 449 92 785
<br> www.brno.cz
<br> Magistrát města Brna
<br>
<br> přijme
<br> na funkční místo zaměstnance/zaměstnankyni
<br> v pracovním poměru na dobu určitou
<br> (zástup za rodičovskou dovolenou)
<br>
<br> p r á v n í k o d b o r u
<br> Odbor správy majetku MMB
<br>
<br> s místem výkonu práce: pracoviště Magistrátu města Brna
<br> (inzerát č.050/2021)
<br>
<br>
<br> Charakteristika pozice:
<br> Zajišťuje komplexní právní činnosti v rámci Odboru správy majetku MMB.Zajišťuje právní garanci materiálů
<br> předkládaných za Odbor správy majetku MMB k projednání samosprávným orgánům,dokumentů
<br> předkládaných k podpisu a dalších obdobných dokumentů.Provádí právní poradenství a výklad právních
<br> norem pro oblast působnosti odboru.Zpracovává podklady k soudnímu vymáhání dlužného nájemného
<br> z majetku ve správě odboru <.>
<br>
<br> Bližší informace o druhu práce podá: Bc.XXXX XXXXXXX,vedoucí odboru správy,tel.: XXX XXX 017 <.>
<br>
<br> Platové podmínky: platová třída 11 – základní platový tarif od 22.980,- Kč do 33.790,- dle započitatelné
<br> praxe + osobní příplatek po 3 měsících <.>
<br>
<br> Termín nástupu: nástup možný ihned nebo dle dohody <.>
<br>
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:
<br>  vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,obor právo <,>
<br>  znalost právních předpisů vztahujících se k dané oblasti,zejména:
<br>  zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>  zákon č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>  zákon č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>  zákon č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>  orientace v oblasti právní problematiky správy nemovitého majetku včetně pozemků <,>
<br>  vysoké pracovní nasazení,flexibilita,velmi dobrý písemný a ústní projev <,>
<br>  uživatelská zna...

Načteno

edesky.cz/d/4623265

Meta

Nabídka zaměstnání   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz