« Najít podobné dokumenty

Obec Hošťka - Nařízení státní veterinární správy ptačí chřipka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hošťka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_902520383_0_Zmena_narizeni_SVS-MVO-AI-KVSP-Vysocany_u_Boru-c._j._SVS_2021_043219-P.pdf (525.09 kB)
str.1 z 3
<br> Č.j.SVS/2021/052908-P
<br>
<br> NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
<br> Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj jako místně a věcně
příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst.1 písm.c) zák.č.166/1999 Sb <.>,o veterinární péči
a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších předpisů,v souladu
s ustanovením § 17 odst.3 veterinárního zákona a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/429 ze dne 9.března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví
zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“),v platném znění,a nařízení Komise v přenesené pravomoci
(EU) 2020/687 ze dne 17.prosince 2019,kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/429,pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu <,>
nařizuje tuto
<br> změnu ochranných a zdolávacích opatření v nařízení Státní veterinární
správy č.j.: SVS/2021/043219-P ze dne 07.04.2021 v souvislosti s výskytem
<br> nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú.607398 Vysočany
u Boru (okres Tachov) <.>
<br> Čl.1
<br> Změna vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření
<br> 1.Byly splněny požadavky v souladu s § 27 vyhlášky č.36/2007 Sb <.>,o opatřeních pro předcházení
a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „vyhláška č.36/2007 Sb.“) ke zrušení opatření v ochranném pásmu následovně:
<br> i.dne 10.04.2021 bylo provedeno v infikovaném hospodářství vysoce patogenní aviární
influenzou v k.ú.607398 Vysočany u Boru předběžné čištění a dezinfekce v souladu s § 46
vyhlášky;
<br> ii.v hospodářstvích s chovem drůbeže v ochranném pásmu definovaném v nařízení Státní
veterinární správy č.j.SVS/2021/043219-P ze dne 07.04.2021 byly provedeny kontrolní testy
s negativním výsledkem na přítomnost viru aviární influenzy ve vyšetřovaných vzorcích
v souladu s rozhodnutím Komise 2006/437/ES ze dne 4.srpna 2006,...

Načteno

edesky.cz/d/4622601

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hošťka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz