« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Újezd (Svitavy) - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Újezd (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce. [0,22 MB]
STAROSTA OBCE HORNÍ ÚJEZD
<br> podle & 103 odst.5 zákona o obcích
<br> svolává
<br> ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
<br> na 07.05.2021 od 18.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu
<br>.l.OII-I.l.l.l.<.>.<.>.<.>.O.<.>.<.>.<.>.<.> C.<.>.O.<.> l.|.<.> '.<.>.<.>.l.<.>.<.> IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII l.<.>.<.>.<.> o'
<br> Program :
<br> 1.2.3 <.>
<br> 4
<br> 5 <.>
<br> 6 <.>
<br> 7 <.>
<br> 8 <.>
<br> 9 <.>
<br> Volba návrhové komise Volba ověřovatelů Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
<br>.Projednání návrhu územní studie obsahující možnou výstavbu rodinných domů na
<br> Krásňovsi naproti mateřské školy
<br> Proj edná návrhu smlouvy o výpůjčce a darovací mezi Mikroregionem Desinka & obci Horní Újezd na pořízení 30 ks kompostérů
<br> Projednání smlouvy mezi Mikroregionem Desinka a obcí Horní Újezd o poskytnutí mimořádného členského příspěvku ve výši 20 216,- Kč
<br> Projednání možného vyhlášení výzvy k veřej né zakázce malého rozsahu na zbudování oplocení v zadní části MŠ a na pořízení nových herních prvků na DH u MŠ
<br> Projednání dokumentu MMR 33910/2021 » „Výzva k vrácení prostředků dotace“ a možné úhrady ve výši: 266 356,65 Kč
<br> Projednání zadání územního plánu obce Horní Újezd
<br> 10.Rozpočtové opatření obce č.l 11.Různé
<br> 12.Diskuse 13.Usnesení
<br> v Horním Újezdu dne 29.04.2021
<br> Ing.XXXXX XXXXXX starosta obce Horní Ujezd
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 29.04.2021 Sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/4621611

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Újezd (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz