« Najít podobné dokumenty

Obec Hošťka - Oznámení o vystavení návrhu komplexních poz. úprav v k .ú. Hošťka a v části Svatá Kateřina

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hošťka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznámení o vystavení návrhu.pdf (374.87 kB)
_,STATNI POZEMKOVY URAD * : '“; Sídlo: Husinecká 1024/1121,130 00 Praha 3 - Žižkov IČO; 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> - Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,Pobočka Tachov T.G.Masaryka 1326,347 01 Tachov
<br> Naše značka: SPU 150298/2021/2041Pil i J.W.<.>.<.> " Spisová značka: 2RP15046/2016-504204 ; O " 'X' Hosťka Vyřizuje.: Bc.Zuzana Pilátová DOŠIO.<.> 3 -85_ 2521 Tel.: 727956764 dne _ ID DS: z49per3 č.' ' E-mail: z.piiatova©spucr„cz.).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>,<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> vyu-1“ 'zu'e.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.zn.<.>.<.>.<.> Datum: 29.4 2021 ' ' j * 'ř 'ř SPU150298í2021I204íPil 1300502055255
<br> Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hošťka & v navazující části katastrálního území XXXXX XXXXXXXX u Rozvadova & Bohuslav
<br> Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,Pobočka Tachov (dále jen „pobočka“) jako příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů.ve znění pozdějších předpisů a podle ust.5 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb.<.> o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinemu zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon")„ oznamuje účastníkům řízení,že v souladu s ust.& 11 odst.1 zákona je,počínaje dnem 3.5.2021,možno po dobu 30 dnů tj.nejpozději do 2.6.2021 nahlédnout do zpracovaného a vystaveného návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hoštka a v navazující části katastrálního území XXXXX XXXXXXXX u Rozvadova a XXXXXXXX.Návrh je vystaven k nahlédnutí na pobočce (kancelář č.427,||.patro) a na Obecním úřadě v Hošt'ce,Rozvadově a Starém Sedlišti <.>
<br> Učastníci řízení mají v této době poslední možnost uplatnit k vystavenému návrhu své námitky a připomínky u pobočky <.>
<br> ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hošťka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz