« Najít podobné dokumenty

Obec Malá Veleň - Závěrečný účet SOB 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malá Veleň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet SOB 2020 (35 kB)
List1
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Benešovska
za rok 2014 za rok 2020
<br>
O přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Benešovska byl v souladu se zákonem č.420/2004 Sb.<,>
požádán odbor kontroly KÚÚK.Přezkoumání vykonala Bc.XXXXX XXXXXXXXXX <,>
<br> Přezkoumání bylo provedeno za přítomnosti předsedy Petra Jansy a účetní M.Mansfeldové <.>
Přezkoumání bylo provedeno dle programu sestaveného na podkladě §2 a §3 zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> 1/.Plnění příjmů a výdajů rozpočtu SOB
<br> Ukazatel Schválený rozpočet Kč Skutečné plnění Kč
<br> Příjmy 48,000 47,405.00
<br> Výdaje 153,000 20,248.00
<br> 27,157.00
<br>
2/.Porovnání nákladů a výnosů
<br> Náklady 20,248.00
Výnosy 47,405.00
Výsledek hospodaření 27,157.00
<br> Stav účtu k 1.1.2020 105,761.75
Příjmy 47,405.00
Výdaje 20,248.00
Stav účtu k 31.12.2019 132,918.75
<br> Konečné stavy účtů odpovídají pohybu na těchto účtech a vazbách mezi příjmy a výdaji <.>
<br>
3/.Tvorba fondů:
Sdružení nemá zřízeny fondy
<br> 4/.Výsledek podnikatelské činnosti:
Sdružení neprovádí žádnou podnikatelskou činnost činnost
<br> 5/.Hospodaření s ostatními prostředky
Sdružení nebyly poskytnuty žádné prostředky z Národního fondu ani prostředky ze zahraničí <.>
Sdružení používá pouze sdružené prostředky dle Smlouvy o příspěvku jednotlivých obcí <.>
V průběhu roku 2020 nepoužívalo a nepřijalo Sdružení žádné cizí finanční zdroje <.>
<br>
<br> 6/.Nakládání a hospodaření s majetkem
Sdružení nevlastní žádný majetek,pro svoji činnost využívá majetek sdružených obcí <.>
Byla provedena pouze inventura účetních stavů.Inventurní stavy souhlasí s účetními <.>
<br>
<br>
<br> 7/.Stav pohledávek a závazků
V účetnictví bylo vydáno 13 faktur a to na příspěvky jednotlivým obcím <.>
Všechny faktury byly uhrazeny
Přijato bylo celkem 4 faktur od dodavatelů <.>
Všechny faktury byly uhrazeny
<br>
<br> 8/.Ostatní
V prosinci 2020 byl schválen rozpočet Sdružení na rok 2021 <.>
<br>
<br> 9/.Návrh opatření
Vzhledem k tomu,že při přezkoumání DSO Sdružení o...

Načteno

edesky.cz/d/4621579


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malá Veleň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz