« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

cevak-provnani-cen-pro-vodne-a-stocne-za-rok-2020.pdf
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalanďáfnl rok 2020 1.Příjemce vodného a stočného
<br> Právnická osoba plátce DPH Obchodní společnogl ČEVAK ais.Slota: Seveml 226—518 37010 České Budějovice Identíňkační číslo: 60849557
<br> Slalulámi orgán:
<br> 3.Vlastník Právnlcka osoba Obchodní společnoet obec Vícov
<br> Sidio: Vídov 51 37007 České Budějovice Idantmkační číslo: 0058191?
<br> Statutární orgán:
<br> &.IČPE související s cenou dle povolenl k provozování zatez-7416210055331mnm-50649657 31027741621-09581917-31-6084965? 3102-741621v0058?9t?-4l1-80349657
<br> 2.Provozovatel uvedený v povolení k provozování
<br> Právnická osoba plátce DPH Obchodní společnost ČEVAK a.s.Sídlo: Sovemi 2226418 37010 České Budějovice Idenliňkačni Číslo: 6084965?
<br> Statmáml orgán:
<br> RVS Vídov Stoková sít' Vidov wmv,ůov
<br> Příloha č.20 k vyhlášce č.4202001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDAŘNÍ ROK 2020 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOST! v TÉMŽE oeooel
<br> Tabulka č.1 l Příjemce vodného a stočného CEVAK a.s.W „ „„„„ ll Provozovatel » název & IČ ČEVAK a.s.00849057 Ill Vtastník » název a IC Vidov,00501017 IV Formufář A až F ASB V Index 1 až )( Vl IČPE související s cenou Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Řádek ' Voda pilná „ Voda odpadní Nákladové polozky 2020 2020,2020 2020,ROZdIĚ Rozdil Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.1 2 0 4 5 0 7 0 1.Materiál 0,435 0,427 0,008 0,007 0,013 0,005 1.1 - serová voda podzemnlÍÉovFŠlÍová 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 0,422 0,403 0,019 0,000 0,000 0,000 1.3 - chemikálie 0.000 "' 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 "1.4 - ostatnl materiál 0.013 0,024 „ -0,011 0,007 0,013 0,005 2.Energie MW " """"""""""""" 0,000,0,013 0,004 0,110 0,125 0,010 """" 2.1 - elektrická energie 0,000 „,0,013 0,004 0,115 0,120 0,010 22 - ostatni energie (plyn,pevná a kapalná e...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz