« Najít podobné dokumenty

Obec Běrunice - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro stočné za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Běrunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

porovnání položek výpočtu cen stočného 2020.pdf (2.71 MB)
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
<br> 'ur
<br> za kalendarni rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2020 Součtové porovnání dílčích odběratelských porovnání cen
<br> 1.Příjemce vodného a stočného 2.Provozovatel uvedený v povolení k provozování Právnická osoba plátce DPH Právnická osoba plátce DPH Obchodní společnost Obec Běrunice Obchodní společnost Obec Běrunice Sídlo: Hlavní 178 Sídlo: Hlavní 178
<br> 28908 Běrunice 28908 Běrunice Identifikační číslo: 00238988 identifikační číslo; 00238988 Statutární orgán: Statutární orgán:
<br> 3.Vlastník 4.IČPE související s cenou dle povolení k provozování Právnická osoba 2119-603104-00238988-3/1-00238988 Obchodní společnost Obec Běrunice 2119-603104-00238988-4/1—00238988 Sídlo: Hlavní 176
<br> 28908 Běrunice Identifikační číslo: 00238988
<br> Statutární orgán:
<br> Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2020
<br> Příjemce vodného a stočného: Obec Běrunice (lČO 00238988)
<br> Součtové porovnání dílčích odběratelských porovnání cen Tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné _ Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdil 1.Materiál mil.Kč 0000000 0000000 0000000 0051708 0040500 0017208 1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 1.2 - pitná voda převzatá+odpadni voda předaná mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0000000 0000000 1.3 - chemikálie mil.Kč 0000000 0000000 0.000000 0.000000 0006000 -0006000 1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0057708 0034500 0023208 2.Energie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.164213 0.300000 40135787 2.1 - elektrická energie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.164213 0000000 0135787 2.2 - ostatni energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0000000 0000000 3.Mzdy...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Běrunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz