« Najít podobné dokumenty

Obec Krakovany - Ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krakovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2020
<br> Dílčí odběratelské porovnání ceny 040 Krakovany
<br> 1.Příjemce vodného a stočného
<br> Právnická osoba plátce DPH
<br> Obchodní společnost Energie AG Kolín a.s <.>
<br> Sídlo: Orebická 885
<br> 28002 Kolín
<br> Identifikační číslo: 47538457
<br> Statutární orgán:
<br> 2.Provozovatel uvedený v povolení k provozování
<br> Právnická osoba plátce DPH
<br> Obchodní společnost Energie AG Kolín a.s <.>
<br> Sídlo: Orebická 885
<br> 28002 Kolín
<br> Identifikační číslo: 47538457
<br> Statutární orgán:
<br> 3.Vlastník
<br> Právnická osoba
<br> Obchodní společnost Obec Krakovany
<br> Sídlo: Krakovany 15
<br> 28127 Krakovany
<br> Identifikační číslo: 00235504
<br> Statutární orgán:
<br> 4.IČPE související s cenou dle povolení k provozování
<br> 2110-672351-00235504-1/1-47538457
<br> 2110-672351-00235504-3/1-47538457
<br> 2110-672351-00235504-4/1-47538457
<br>
<br> Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2020 Příjemce vodného a stočného: Energie AG Kolín a.s.(IČO 47538457)
Tabulka č.1Dílčí odběratelské porovnání ceny 040 Krakovany
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Řádek
Nákladové položky Měrná
<br> jedn <.>
Voda pitná Voda odpadní
<br> Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1.Materiál mil.Kč 0.355555 0.385205 -0.029650 0.000000 0.000000 0.000000
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0.355555 0.384105 -0.028550 0.000000 0.000000 0.000000
1.3 - chemikálie mil.Kč 0.000000 0.000100 -0.000100 0.000000 0.000000 0.000000
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0.000000 0.001000 -0.001000 0.000000 0.000000 0.000000
2.Energie mil.Kč 0.046107 0.046556 -0.000449 0.018461 0.024652 -0.006191
2.1 - elektrická e...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krakovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz