« Najít podobné dokumenty

Obec Vlkaneč - Vyúčtování výpočtu ceny za rok 2020 (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vlkaneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vodné kalkulace.pdf [1,20 MB]
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
<br> za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce Příjemce vodného a stočného: Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maiač.a.s.(IČO 46356987)
<br> Za kalendářní rok 2020
<br> Dílčí odběratelské porovnani ceny základni vodné - vodné Tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda od padni Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdil Skutečnost Kalkulace Rozdil 1.Materiál mil.Kč 26050435 25055920 0793515 0000000 0000000 0000000 1.1 - surova' voda podzemní + povrchová mil.Kč 14399347 14550860 0151513 1.2 - pitná voda převzata+odpadni voda předané mil.Kč 4.302992 4054450 0248532 0000000 0000000 0000000 1.3 - chemikálie mil.Kč 3636099 3706650 40070551 0000000 0000000 0000000 1.4 - ostatní materiál mil.Kč 4.311997 3644950 0767047 0000000 0000000 0000000 2.Energie mil.Kč 4.895686 5.133940 0238274 0000000 0.000000 0.000000 2.1 - elektrická energie mil.Kč 4095666 5.133940 0238274 0000000 0000000 0000000 2.2 - ostatni energie (plyn,pevná a kapalná) mll.Kč 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 3.Mzdy mil.Kč 15.862934 16230290 —0.417357 0000000 0000000 0000000 3.1 - přímé a režijní mzdy mil.Kč 111174316 11.76.3970 0394654 0000000 0000000 0000000 3.2 - ostatni osobní náklady mil.Kč 4488616 4511320 0022702 0000000 0000000 0000000 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 40051467 40080130 0271337 0000000 0000000 0000000 4.1 - odpisy mil.Kč 16300804 16049940 (1250864 0000000 0000000 0000000 4.2 - opravy infrastrukturniho majetku mil.Kč 24580751 24.560190 0020561 0000000 0000000 0000000 4.3 - nájem ínfrastruktumiho majetku mil.Kč 0069912 0.070000 -0.000088 0000000 0000000 0000000 4.3.1 — odpisy pronajatého majetku mil.Kč 0000000 0000000 4.3.2 - opravy infrastrmajetku.které hradi vlastnik lnfrastr.mil.Kč 0000000 0000000 4.3.3 - prostř.obnovy infr.maj.nad rámec 4.3.1 a 4.3.2 mil.Kč 0000000 0000000 4.3.4 - ostpoložky v nájmu nad rámec 4.3.1,4.3.2,4.3.3 mil.Kč 0000...
Stočné kalkulace.pdf [1,21 MB]
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
<br> za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce Příjemce vodného a stočného: Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč,a.s.(IČO 46356967)
<br> Za kalendářní rok 2020
<br> Dílčí odběratelské porovnání ceny základní stočné - stočné společnost Tabulka 0.1 l— Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Měmíl Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl 1.Materiál mil.Kč 0000000 0.000000 0.000000 3.230851 3.490350 -0.259499 1.1 - surové voda podzemní + povrchová mil.Kč 0.000000 0.000000 0000000 1.2 - pitná voda převzatá+odpadrlí voda předaná mil.Kč 0000000 0.000000 0.000000 0000000 0000000 0000000 1.3 - chemikálie mil.Kč 0000000 0000000 0.000000 1.743378 1596900 0046478 1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0000000 0000000 0 000000 1487473 1793450 4130597? 2.Energie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 7340343 6.363900 1.376443 2.1 - elektrická energle mil.Kč 0000000 0000000 0000000 7510927 6231900 1279027 2.2 - ostatni energie (plyn.pevná a kapalná) mil.Kč 0.000000 0000000 0000000 0229418 0132000 0097416 3.Mzdy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 13.101702 12.515430 0586222 3.1 - přímé a režijní mzdy mil.Kč 0000000 0000000 0000000 8.334952 8.338040 0 496912 3.2 - ostatni osobní náklady mil.Kč 0000000 0000000 0000000 4266750 4177440 0089310 4.Ostatni přímé náklady mil.Kč 0.000000 0000000 0000000 31.80992? 35081032 3271105 4.1 - odpisy mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 15.647546 10021490 0373944 4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 0000000 0000000 0000000 10143167 10040542 2697355 4.3 - nájem infrastmkturního majetku mil.Kč.0000000 0000000 0000000 0019194 0019000 0000194 4.3.1 - odpisy pronajatého majetku mllKč 0000000 0.000000 4.3.2 - opravy ínfrastrmajelku.které hradí vlastník ínfrastr.mil.Kč 0000000 0000000 4.3.3 - prostř.obnovy infr.maj.nad rámec 4.3.1 a 4.3.2 mil.Kč 0000000 0000000 4.3.4 - ostpoložky v nájmu nad rámec 4.3.1...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vlkaneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz