« Najít podobné dokumenty

Obec Hněvošice - Usnesení z dvacátého druhého zasedání ZO Hněvošice konaného dne 7. 4. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hněvošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20210415115230.pdf (89.5 kB)
Usnesení z dvacátého druhého zasedán Zastupitelstva obce Hněvošice.konaného dne 7.4.2021 č.22/04/2021
<br> Zastupitelstvo obce:
<br> a) schvaluje 1.program jednání dvacátého druhého zasedání Zastupitelstva obce Hněvošice 2.účetní závěrku obce Hněvošice sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020 3.účetní závěrku ZŠ a MŠ Hněvošice,příspěvková organizace sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020 4.Závěrečný účet obce Hněvošice za rok 2020,bez výhrad 5.Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č.02/04/2021 6.Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č.03/04/2021 7.Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání spojená se smlouvou o nájmu movitých věcí 8.podání žádosti o dotaci v rámci programu péče o krajinu v roce 2021 na akci Interakční prvek (ÚSES) v Hněvošicích U Zikalova Mlýna v 9.Smlouva a užití Databáze geografických jmen ČR,datových sad INSPIRE a Ortofota CR 10.podání žádosti o dotaci z MSK z programu na přípravu projektové dokumentace na akci „Hněvošice — U Nového hřbitova — PD“ 11.přijetí dotace ve výši 579 697,- Kč na akci „Hněvošice — rekonstrukce pohřebiště obětí 2.světové války 12.podání žádosti o dotaci z výzvy GŘHZS JSDH V2 2022,na pořízení DA pro JSDHO Hněvošice
<br> b) neschvaluje 1.finanční příspěvek na podporu Linky bezpečí z.s.„ 2.finanční příspěvek na podporu Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí CR z.s <.>,klub Stonožka Ostrava
<br> c) bere na vědomí 1.zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce l-Iněvošice za rok 2020 2.inventarizační zprávu o výsledku inventarizace majetku obce Hněvošice za rok 2020 3.statut fondu na obnovu vodohospodářského majetku 4.plán financování obnovy kanalizace obce Hněvošice na roky 2021 — 2030
<br> d) souhlasí 1.s vytvořením nového Interakčního prvku V Hněvošicích U Zikalova Mlýna 2.s pořízením projektové dokumentace na akci „Hněvošice — U Nového hřbitova — PD“ 3.s pořízením nového DA pro JSDHO Hněvošice při získání dotace z GŘHZS
<br> e) pověřuje
<br> 1.starostu obce podpisem ...

Načteno

edesky.cz/d/4618157

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hněvošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz