« Najít podobné dokumenty

Obec Meclov - OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PRODEJI ČÁSTI POZEMKU

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Meclov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

plánek (159.56 kB)
Publikace dat ISKN Tisk - Os :78ms,172 prvků.http://sgi-nah1izenidokn.cuzk.cz/marushka/prn <.>
<br> IL
<br> QGÚFS
<br> TŽÚBFG A.<.> -
<br> ? 268334
<br> 1 2081?
<br> G 242 23352 \ "9“ A „
<br> 1 7') 14.4.2021 10:23
Oznámení (128.62 kB)
Obec Meclov
Meclov 137,345 21 Meclov
<br>
<br>
<br>
<br> Tel: 379428822 č.ú.:3828-321/0100 KB Domažlice IČO: 00253553
Fax: 379428822 e-mail: podatelnameclov@seznam.cz ID XXX.s.: aadfiq
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PRODEJI ČÁSTI POZEMKŮ
<br>
1.Obec Meclov oznamuje
zamýšlený prodej části pozemku
<br>
Obec katastr.území pozemek velikost druh pozemku
Meclov Meclov 1208/4* 190 m2 ostatní plocha
<br>
*pozemek bude oddělen geometrickým plánem z pozemku,viz plánek
<br>
<br>
2.Obec Meclov vyzývá
k podání případných námitek,nabídek a vyjádření a to nejpozději do 15 dnů ode dne
<br> vyvěšení.Případné námitky je nutné učinit písemným podáním na Obecním úřadu Meclov <.>
Lhůta je zachována,je-li posledního dne lhůty učiněno podání na uvedené adrese,nebo je-li
podání odevzdáno k poštovní přepravě <.>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXXX XXXXXXXXXX
starostka obce Meclov
<br> Vyvěšeno na úřední desce úřadu a Elektronickou úřední desku:
<br> Vyvěšeno dne: 30.dubna 2021
<br> Sejmuto dne: 16.května 2021
<br> Razítko a podpis pracovníka odpovědného za vyvěšení:

Načteno

edesky.cz/d/4617264

Meta

Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Meclov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz