« Najít podobné dokumenty

Obec Střelice okres Brno - STAV/2299/2021/Ka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střelice okres Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

STAV/2299/2021/Ka
OBECNÍ ÚŘAD STŘELICE
<br> stavební úřad nám.Svobody 1,664 47 Střelice
<br> SPIS.ZN.: STAV/2299/2021/Ka
<br> Č J.: STRE-2383/2021- SU VYŘIZUJE: lng.Kabadelova
<br> TEL.: 547 427 422
<br> E-MAIL: ikabadelova©streliceubrnacz DATUM: 29.4.2021
<br> OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br> XXXXXXXXXX XXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Vnitřní 49/18,664 48 Moravany u Brna,kterou zastupuje XXX XXXXXX,Ing.arch <.>,nar.XX.4.1993,Palackého třída 1104/55,Královo Pole,612 00 Brno 12
<br> "V
<br> (dálejen zadatel") dne 26.4.2021 podal žádost o dodatečné povolení stavby:
<br> rekreační objekt na pozemku v Nebovidech na pozemku parc.č.1273/10 v katastrálním území Nebovidy u Brna <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení O dodatečném povolení stavby <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - Rekreační Objekt o zastavěné ploše 221,5 m2,umístěný na pozemku parc.č.1273/10 v katastrálním území Nebovidy u Brna.Jedná se o samostatně stojící jednopodlažní nepodsklepený objekt umístěny v severovýchodní části pozemku.Objektje navržen se zastřešením pomocí ploché střechy.Rekreační objektje navržen k celoročnímu užívání <.>
<br> - Zpevněne' plochy,které tvoří pojezdové a pochozí plochy budou umístěny na pozemku parc.č.1273/10 v katastrálním území Nebovidy u Brna.Zpevněné pojížděné plochyjsou navrženy ze zatravňovací dlažby <.>
<br> - Opěrná stěna z tvárnic ztraceného bednění na pozemku parc.č.1273/10 v katastrálním území Nebovidy u Brna.Opěrná stěnaje umístěna na východní hranici pozemku stavby <.>
<br> - Jímku na vyvážení pro likvidaci splaškových vod z objektu O objemu min.7 nf" umístěnou na pozemku parc.č.1273/10 v katastrálním území Nebovidy u Brna <.>
<br> - Požární akumulační nádrž O objemu 22 m3 umístěnou na pozemku parc.č.1273/10 vkatastrálním území Nebovidy u Brna.Požární akumulační nádrž bude opatřena přepadem do vsakovacího objektu,které je navrženo pomocí drenáže <.>
<br> - Domovní venkovní rozvod NN vedený po pozemku parc.č.1273/10 v katastrálním území Nebovidy u Brna <.>
<br> Obecn...

Načteno

edesky.cz/d/4616993

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střelice okres Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz