« Najít podobné dokumenty

Obec Střelice okres Brno - STAV/2381/2021/Ka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střelice okres Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

STAV/2381/2021/Ka
OBECNÍ ÚŘAD STŘELICE
<br> stavební úřad nám.Svobody 1,664 47 Střelice
<br> SPIS.ZN.: STAV/2381/2021/Ka Č.J.: STRE-2382/2021- SU VYŘIZUJE: lng.Kabadelova TEL: 547 427 422 E-MAILZ ikabadelova©streliceubrna.cz DATUM: 29.4.2021 OZNÁMENÍ o ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
<br> Obecní úřad Střelice stavební úřad (dálejen stavební úřad),jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst.1 písme) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),zahajuje řízení o odstranění stavby podle 5 129 odst.1 písm.b) stavebního zákona:
<br> rekreační objekt na pozemku v Nebovidech,na pozemku parc.č.1273/10 v katastrálním území Nebovidy u Brna <,>
<br> jejímž stavebníkje XXXXXXXXXX XXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Vnitřní 49/18,664 48 Moravany u Brna
<br> (dálejen "stavebník") <.>
<br> Popis: Stavba rekreačního objektu na pozemku parc.č.1273/10 v katastrálním území Nebovidv u Brna <.>
<br> Jedná se o zahájení výstavby zděné stavby na půdoryse o velikosti 2215 ml.Na stavbě je provedeno 1.nadzemní podlaží,které je ukončeno vúrovni nadpraží okenních a dveřních otvorů.Strop nad 1.nadzemním podlaží nebyl v současné době proveden <.>
<br> Stavební úřad oznamuje podle 5 129 odst.2 stavebního zákona zahájení řízení o odstranění stavby podle 5 129 odst.1 písm.b) stavebního zákona a žádá účastníky,aby své námitky uplatnili do
<br> 25.5.2021 <.>
<br> Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány.Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Obecní úřad Střelice,stavební úřad (dále jen stavební úřad),úřední dny: Po a St 7:30 - 1 1:00 12:30 - 17:00) <.>
<br> Poučení:
<br> Stavebník podal dne 26.4.2021 žádost o dodatečné povolení výše uvedené stavby.Stavební úřad povede rízení o žádosti ozn.Žádost 0 dodatečné povoleni stavby <.>
<br> Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko.Účastníci se mohou před vydáním rozhod...

Načteno

edesky.cz/d/4616992

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střelice okres Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz