« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Volné místo - výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volné místo - výběrové řízení
Statutární město Brno - městská část Brno-Žebětín se sídlem Křivánkovo nám.35,641 00 Brno
<br>,Úřad městské části města Brna
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízerl Brno-'ih Mariánské nám.13,617 00 Brno O.<.>.<.> I % 2 9 “04" 282?
<br>.i- 050224,z
<br> Pflloha:
<br> Tajemnice ÚMČ Brno-Žebětín
<br> O<
<br> vyhlašuje výběrové řízení dle zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících úzer „„ch samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) na pozici úředníka/úřednice
<br> právník stavebního úřadu s místem výkonu práce ÚMČ Brno-Žebětín,Křivánkovo nám.35,Brno
<br> Charakteristika pracovního místa:
<br> Vedení právní agendy a právního poradenství na úseku stavebního řádu v záležitostech stavebního odboru.Činnost zahrnuje ukládání předběžných opatření,provádění výkonů rozhodnutí,projednávání přestupků občanů a správních deliktů právnických osob dle stavebního zákona včetně ukládání pokut.(Zkrácený pracovní úvazek.)
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru:.státní občanství ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR věk minimálně 18 let způsobilost k právním úkonům bezúhonnost dobrá znalost českého jazyka
<br> Požadavky zaměstnavatele: o vysokoškolské vzdělání v bakalářském či magisterském studijním programu v oboru pravo,znalost problematiky stavebního zákona a souvisejících právních předpisů,orientace v právních předpisech vztahujících se k činnosti obci,dobrá znalost práce na PC,dobrá znalost českého jazyka,velmi dobré komunikační schopnosti,vysoké pracovní nasazení,odpovědnost,pečlivost,spolehlivost,flexibilita,samostatnost,psychická odolnost,ochota se vzdělávat.<.> zdravotní způsobilost
<br> Výhodou:.zkouška zvláštní odborné způsobilosti.praxe ve veřejné správě.znalost cizíhojazyka (angličtina,francouzština,němčina)
<br> Platové podmínky
<br> se řídí zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejný...

Načteno

edesky.cz/d/4616946

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz