« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc
Úřad městské části města Brna Brno Éih Mariánské nám.1,617 00 Brno
<br> 3 04 2021 g 2 g "
<br>.12/7,<,> V č.j.O 5 l fl 6 7) STATUTARNI MESTO BRNO l Příloha: _ Majetkový odbor MMB
<br> č.j.MMB/0206490/2021/Vich
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavbv anebo ie přenechat iako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavbv k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením & 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.umožnění přesahu stavby nad částí pozemku p.č.2483 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 1,015 m2,k.ú.Zidenice
<br> \
<br> nggngg.: vlastníci pgzamkn: :| Stamatnl mčslo Bmo _ WIM Lon.s.r.o.2484 WWW VII/A WIM Lon,s1.o <.>
<br> 4.651 poz.p.č.2453-oca1m'
<br> 2487
<br> k.ú.Žldenloe
<br> 0.25/7 Lokalita - Rokycanova
<br> Maglslrál města Brna.Majetkový odbor ! ".<.> -|.<.> wu Luwrššňílzslirsowxll uuu $
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Rehořová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205 <,>
<br> tel.542173459,e-mail: rehorova.sona©brno.cz)
<br> č.j.MMB/0206490/2021/Vich
<br> 2.prodej části pozemku p.č.3602/1 trvalý travní porost 0 výměře 18 m2,k.ú.Líšeň
<br> '.l Říší? [.<.> | 1 <.>
<br> ' “ — l
<br>.|| \ ť l'l |i.| ja)/„jg ll,<,> a _ |.<),|! * | | “: o '
<br> 9— <,>
<br> \ \.5.<.>._.k n ! ušatí
<br> \ \ \ \ j,Š'.: (; ( | 7 l't \ &:.*.<.> g; ) v.<.>.| | v \ —.' \?,f — '.\ \E '._ __\'| |: v l.\ \ | I.<.> -).“ a' r.\ \__ L' *,<.>.r * _ LX ',\ ' \.;.“_ | “|.\.| _._ |,'.Lagunu—nulu: \ |,7.1 | *.' \ _ f * ' \ m.<.> -.mn 1 nm'mnh'r,<,>.i “' |_ S'wlulťum nil—zh 11.no | \ v I
<br>.<.> ' ;—;l 1
<br> lj'ř'lš'flflk'llbl 'JL'JL'J “,I U) l'.'l _,_; | <,>
<br>,<.> _ ".-,_;l _.<.>.' __ ' _,[*** \ r _ h a i,[ hk '\ ""h“" ' "'“ n u; : tha" : di _ _ _ ( V “| “\
<br>.r,<.>
<br> Lokalita - Podolská
<br> l...

Načteno

edesky.cz/d/4616944

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz