« Najít podobné dokumenty

Město Přeštice - ČEVAK a.s. – porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže období

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Přeštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha (1.99 MB)
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
<br> za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce Za kalendářní rok 2020
<br> 1.Příjemce vodného a stočného 2.Provozovatel uvedený v povolení k provozování Právnická osoba plátce DPH Právnická osoba plátce DPH Obchodní společnost ČEVAK a.s.Obchodní společnost ČEVAK a.s.Sídlo: Severní 2264/8 Sídlo: Severní 2264/8 37010 České Budějovice 37010 České Budějovice identifikační číslo: 60849657 identifikační číslo: 60849657 Statutární orgán: Statutární orgán: 3.Vlastník
<br> Právnická osoba Obchodní společnost Město Přeštice
<br> Sídlo: Masarykovo náměstí 107 33401 Přeštice Identifikační číslo: 00257125
<br> Statutární orgán:
<br> 4.lČPE související s cenou dle povolení k provozování
<br> 3210-735256-00257125-1/1-60849657 Přeštice - vodovodní síť 3210-735256-00257125—1/2-60849657 Přeštice,pňváděcí řady: zdroje - ÚV 3210—735256—00257125—1/3-60849657 Přeštice,pňváděci řad: ÚV - VDJ 2x400 m3 3210—735256-00257125—2/1-60849657 Přeštice - ÚV 3210-735256-00257125-3/1-60849657 Přeštice - kanalizace 3210-735256-00257125-4/1-60849657 Přeštice — ČOV 3210—796638—00257125—1/1-60849657 Přeštice - Zastávka - vodovodní síť 3210-796638-00257125—2/1-60849657 Přeštice—Zastávka'zd roj
<br> Příloha č.20 k vyhlášce č.428/2001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO voonÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2020 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI v TÉMŽE OBDOBÍ TWK? Ě- 1
<br> l V \ k ' Prijemce vodného a stOčneho Ě ČEVAKa s._ V » Š ll <.>,išrěýšššíláiál nazevalČw __ : '"ČWĚŠ/MATŘŠS/ _,„_ „ __ o „ „ _ „ „.„ 60849657 VM“ Wll'lan'ÍaŽX "'"“"Ě z; ýi x_jíčíšsáúýšějle.scenou ',“ ' '
<br> Řádek,? „de55 Čj,; ;ngdagáešm “
<br> 2020,2020 2020,_.MMW „ Rozdil „___ „W.__ „m._„m _,Rozdil l Kalkul <.>
<br> _ i
<br> »0157 „0% 000 O,000
<br>.„1.1 „ - surová voda podzemní + povrchová _ - pitna voda prevzata + odpadní voda předaná k ctstem - chemikálie
<br> statní materiál
<br> Energie
<br> 2.1 - elektrická energie
<br> 72Í2' V -o...

Načteno

edesky.cz/d/4616581

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Přeštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz