« Najít podobné dokumenty

Obec Kosice - Královéhradecká provozní - Kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kosice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Královéh radecká provozní
<br> Příloha Č.20 k vyhlášce Č.428/2001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2020 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI v TÉMŽE ROCE
<br> Příjemce vodného a stočného
<br> Královéhradecká provozní,a.s <.>
<br> Provozovatel - název & lČ
<br> Královéhradecká provozní,a.s.IČ 27461211
<br> lll
<br> Vlastník — název 3 IČ
<br> Vodovody a kanalizace Hradec Králové,a.s.IČ 48172898
<br> IV Formulář A a B A V Index 1 až )( Vl ICPE související s cenou viz příloha Tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné - Voda pitná Voda odpadní 2020 2020 2020 2020 Řádek Nákladové položky Skutečnost Kalkul.Roz'm Skutečnost Kalkul.mmm 1 2 3 4 5 6 7 8 1.Materiál 37,632 36,657 0,976 9,711 8,806 0,905 1.1 - surová voda podzemní +_povrchová 19,772 19,590 0,181 0,000 0,000 0,000 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 14,240 13,445 0,795 0,000 0,000 0,000 1.3 - chemikálie 2,147 2,147 0,000 7,214 6,910 0,3 04 1.4 - ostatní materiál 1,474 1,474 0,000 2,497 1,896 0,601 2.Energie 12,294 9,869 2,425 13,000 11,935 1,065 2.1 - elektrická energie 10,548 8,636 1,912 12,750 11,685 1,065 22 - ostatní energie (plyn,pevná & kapalná energie) 1,746 1,233 0,513 0,250 0,250 0,000 3.Mzdy 11,113 9,742 1,371 6,779 5,954 0,825 3 - přímé mzdy 8,110 7,080 1,030 4,886 4,378 0,508 3.2 - ostatni osobní nákiady 3,003 2,662 0,341 1,893 1,576 0,317 4.Ostatní přímé náklady 167,646 159,025 8,622 218,267 209,878 8,389 4.1 - odpisy a prostředky Obnovy infrastrukturního majetku 8,480 0,153 8,327 4,621 4,43 8 0,183 4.2 - opravy infrastrukturního majetku 35,216 35,172 0,044 61,193 52,987 8,206 4.3 - nájem infrastrukturního majetku 113,721 1 13,470 0,251 142223 142223 0,000 4.4 —prostředky obnovy inň'astruktuního majetku 10,230 10,230 0,000 10,230 10,230 0,000 5.Provozní náklady 6,285 4,632 1,652 15,532 15,259 0,273 5.1.- poplatky za vypouštění odpadních vod 0,000 0,000 0,000 1,975 1,702 0,273 5.2 - ostatni provozní náklady extern...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kosice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz