« Najít podobné dokumenty

Obec Střelice okres Brno - ÚZSVM - Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střelice okres Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice
Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice: Střelice u Brna     
Obec Střelice v období 10/2014 - 4/2015 zrekonstruovala plochu školního hřiště u základní školy s finanční podporou operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod,v rámci oblasti podpory - 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel,zaměřené na podporu školství a volnočasových aktivit a revitalizaci významných území obcí ve vazbě na rozvoj ekonomických anebo volnočasových aktivit.Na projekt Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice byla poskytnuta dotace ve výši 5 630 832 Kč. 
 
Realizací tohoto projektu jsou zcela naplněny cíle projektu: 1.Je zajištěno kvalitní venkovní sportoviště pro výuku žáků ZŠ a MŠ Střelice,s využitím pro další školy a sportovní oddíly.2.Využití venkovního hřiště pro volnočasové aktivity je optimalizované.3.Sportovní areál vznikl revitalizací stávajícího hřiště <.>
 
Informace v patě
Nyní jste v módu "Bez grafiky".Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu <.>
Portál krizového řízení HZS Jihomoravského kraje
Home | Portál krizového řízení HZS JmKPortál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji,jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji.Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele).Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JmK <.>
26 Duben 2021
(ALL) Nové opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - omezení obchodu a služeb
HZS JmK předává k dispozici opatření Ministerstva zdravotnictví ČR,které omezují provoz obchodů a služeb s účinností od 26.4.2021 do odvolání. 
23 Duben 2021
20 Duben 2021
13 Duben 2021
12 Duben 2021
8 Duben 2021
7 Duben 2021
27 Březen 2021
23 Březen 2021
Pagination
Přehled nebezpečných jevů a kritéria pro vydávání výstražných informací SIVS
Zdroj: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ
Zvětšit tabulku
Stupeň nebezpečí
Úroveň nebezpečí
B
zelená
Běžná situace,nehrozí nebezpečí,není třeba věnovat pozornost.Na tento stav se nevydává žádná výstražná informace.V případě světle zelené barvy je předpoklad výhledu nebezpečných jevů,ale výstraha zatím nebyla vydána <.>
Nízký
Vysoký
Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev.Je nezbytná bdělost a potřeba sledování hydrometeorologické situace.Lze očekávat materiální škody na větším území nebo velké následky při lokálním postižení a omezení prováděných aktivit <.>
Extrémní
Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný a výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev.Je nezbytná nejvyšší ostražitost a potřeba častého sledování informací o hydrometeorologické situaci.Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení,ohrožení životů a výrazné omezení prováděných aktivit <.>
Zvětšit tabulku
Zvětšit tabulku
B
zelená
Běžná situace,nehrozí nebezpečí,není třeba věnovat pozornost.Na tento stav se nevydává žád...
Sportovní areál ZŠ Střelice – dokončení
Sportovní areál ZŠ Střelice – dokončení: Střelice u Brna     
Stavba „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice“ byla dokončena v souladu se smlouvou o dílo v dohodnutém termínu.Dílo bylo převzato zástupci obce a škola začne v rámci tělesné výchovy areál využívat od 11.května 2015.Střelická veřejnost bude mít možnost,v rámci dne „otevřených dveří“,se s dílem seznámit koncem měsíce května.Přesný termín bude sdělen vedením školy prostřednictvím místního rozhlasu a na internetu (školy a obce) <.>
Text a foto XXXX XXXXX
Projekt je realizován za finanční podpory ROP JV
 
Kontext
Informace v patě
Nyní jste v módu "Bez grafiky".Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu <.>
Sportovní areál ZŠ Střelice (3.část)
Sportovní areál ZŠ Střelice (3.část): Střelice u Brna     
Na stavbě „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice“ v uplynulém týdnu byla vyhotovena tribunka pro diváky,dokončena běžecká dráha mimo lajnování drah a provedeno položení umělé trávy uprostřed atletického oválu,včetně lajnování hřišť a pískování celé zelené plochy.Byly zahájeny práce na pokládce zatravňovacích panelů pro zpevnění pojízdných ploch.Jak práce v uplynulém týdnu probíhaly je zřejmé z fotoreportu <.>
Text a foto XXXX XXXXX
Projekt je realizován za finanční podpory ROP JV
 
Kontext
Informace v patě
Nyní jste v módu "Bez grafiky".Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu <.>
Sportovní areál ZŠ Střelice
Sportovní areál ZŠ Střelice: Střelice u Brna     
„Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice“ je oficiální název stavby u ZŠ ve Střelicích.Předmětem této veřejné zakázky je modernizace a rozšíření stávajících,již nevyhovujících,sportovišť.Jedná se o položení nových povrchů pro míčové sporty a atletické disciplíny.Práce byly zahájeny v říjnu 2014 a dle smlouvy o dílo budou dokončeny v dubnu 2015.V současné době jsou z větší části provedeny zemní práce a odvodnění sportoviště pomocí drenážního systému <.>
Text a foto XXXX XXXXX
Projekt je realizován za finanční podpory ROP JV
 
Kontext
Informace v patě
Nyní jste v módu "Bez grafiky".Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu <.>
Sportovní areál ZŠ Střelice (2.část)
Sportovní areál ZŠ Střelice (2.část): Střelice u Brna     
Práce na stavbě „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice“ v uplynulém týdnu opět pokročily.Byla položena vrstva tartanu a tartan byl pokryt první vrstvou barevného postřiku.Bylo provedeno,a to z poloviny,položení umělé trávy uprostřed atletického oválu,zahájena stavba tribunky a parkovací plochy.Jak práce v uplynulém týdnu probíhaly je zřejmé z fotoreportu <.>
Text a foto XXXX XXXXX
Projekt je realizován za finanční podpory ROP JV
 
Kontext
Informace v patě
Nyní jste v módu "Bez grafiky".Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu <.>
Sportovní areál ZŠ Střelice (1.část)
Sportovní areál ZŠ Střelice (1.část): Střelice u Brna     
„Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice“ je oficiální název stavby u ZŠ ve Střelicích.Předmětem této veřejné zakázky je modernizace a rozšíření stávajících,již nevyhovujících,sportovišť.Jedná se o položení nových povrchů pro míčové sporty a atletické disciplíny.Práce byly zahájeny v říjnu 2014 a dle smlouvy o dílo budou dokončeny v dubnu 2015.V současné době se na atletické dráze pokládá 10 mm vrstva tartanu,je položena umělá tráva na volejbalovém kurtu a připravena plocha (kropením a hutněním) pro pokládku umělého trávníku uprostřed atletického oválu <.>
Text a foto XXXX XXXXX
Projekt je realizován za finanční podpory ROP JV
 
Kontext
Informace v patě
Nyní jste v módu "Bez grafiky".Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu <.>
Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice
Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice: Střelice u Brna     
Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice úspěšně pokračuje.Jsou položeny nové obruby,vymezující budoucí tartanovou plochu pro atletické disciplíny a provedeny podkladní vrstvy z drceného kameniva.Dosavadní klimatické podmínky jsou velmi příznivé pro postup prací.Práce probíhají v souladu s harmonogramem a smlouvou o dílo.Stavbu realizuje stavební firma PROSTAVBY a.s <.>,Dědina 447,683 54  Otnice <.>
Text a foto: XXXX XXXXX
Projekt je realizován za finanční podpory ROP JV
 
Kontext
Informace v patě
Nyní jste v módu "Bez grafiky".Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu <.>
Slavnostní otevření sportovního areálu ZŠ Střelice
Slavnostní otevření sportovního areálu ZŠ Střelice: Střelice u Brna14.června 2015      
Stavební dílo „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice“ bylo slavnostně otevřeno v neděli 14.06.2015 za účasti několika desítek střelických občanů a to formou dne „otevřených dveří“.Po úvodním slově ředitelky ZŠ a MŠ,paní Mgr.Heleny Fialové,přednesl starosta obce pan PaedDr.XXXXXX XXXXXXXX projev,ve kterém popsal celou historii vzniku tohoto krásného a nejen pro školní děti,užitečného díla.Následovalo tradiční stříhání pásky a prohlídka vybudovaného sportoviště <.>
Text a foto XXXX XXXXX
Projekt je realizován za finanční podpory ROP JV
 
Kontext
Informace v patě
Nyní jste v módu "Bez grafiky".Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu <.>
Portál krizového řízení HZS Jihomoravského kraje
Home | Portál krizového řízení HZS JmKPortál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji,jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji.Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele).Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JmK <.>
26 Duben 2021
(ALL) Nové opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - omezení obchodu a služeb
HZS JmK předává k dispozici opatření Ministerstva zdravotnictví ČR,které omezují provoz obchodů a služeb s účinností od 26.4.2021 do odvolání. 
23 Duben 2021
20 Duben 2021
13 Duben 2021
12 Duben 2021
8 Duben 2021
7 Duben 2021
27 Březen 2021
23 Březen 2021
Pagination
Přehled nebezpečných jevů a kritéria pro vydávání výstražných informací SIVS
Zdroj: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ
Zvětšit tabulku
Stupeň nebezpečí
Úroveň nebezpečí
B
zelená
Běžná situace,nehrozí nebezpečí,není třeba věnovat pozornost.Na tento stav se nevydává žádná výstražná informace.V případě světle zelené barvy je předpoklad výhledu nebezpečných jevů,ale výstraha zatím nebyla vydána <.>
Nízký
Vysoký
Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev.Je nezbytná bdělost a potřeba sledování hydrometeorologické situace.Lze očekávat materiální škody na větším území nebo velké následky při lokálním postižení a omezení prováděných aktivit <.>
Extrémní
Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný a výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev.Je nezbytná nejvyšší ostražitost a potřeba častého sledování informací o hydrometeorologické situaci.Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení,ohrožení životů a výrazné omezení prováděných aktivit <.>
Zvětšit tabulku
Zvětšit tabulku
B
zelená
Běžná situace,nehrozí nebezpečí,není třeba věnovat pozornost.Na tento stav se nevydává žád...
ÚZSVM-příloha seznam vlastníků.pdf
Název okresu
<br> Brno- venkov
<br> Brno- venkov
<br> Brno- venkov
<br> Brno— venkov
<br> Brno— venkov
<br> Brno- venkov
<br> Název obce
<br> Střelice
<br> Střelice
<br> Střelice
<br> Střelice
<br> Střelice
<br> Střelice
<br> Název kú
<br> Střelice u Brna
<br> Střelice u Brna
<br> Střelice u Brna
<br> Střelice u Brna
<br> Střelice u Brna
<br> Střelice u Brna
<br> OPSU OPSUB B - rč - typ / IČ
<br> OFO
<br> OFO
<br> OFO
<br> OFO
<br> OFO
<br> OFO
<br> OPSUB- název
<br> Pospíšilová
<br> Marie
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXXXXXXX XXXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> OPSUB - adresa
<br> Bohunice
<br> Bohunice
<br> Bohunice
<br> Nová Ulice 140/38,66447 Střelice
<br> Bosonohy,Brno
<br> tabBrno_venkov
<br> Parce Podíl Ia- Podil jmeno výmě
<br> ID vlastnictví čitatel vatel ra
<br> 955398732 1 4 3514 956080732 1 2 548 956080732 1 2 648 956080732 1 2 728 956646732 1 2 588 1051042732 1 2 1828
<br> Page 1
<br> Název Název způsobu druhu využití
<br> pozemku pozemku
<br> orná půda
<br> orná půda
<br> zahrada
<br> zahrada
<br> orná půda
<br> orná půda
<br> Parcela (formátováno
<br> )
<br> Střelice u Brna 757438,Č.6143
<br> Střelice u Brna 757438,č.7319
<br> Střelice u Brna 757438,(3.7320
<br> Střelice u Brna 757438,č.7321
<br> Střelice u Brna 757438,č.5978
<br> Střelice u Brna 757438,č.5090
<br> Stavba- Císlo název Stavba LV způsobu (formátov (budo áno) va)
<br> Číslo
<br> LV stavba - (parc název ela) části obce využití
<br> 33
<br> 565
<br> 565
<br> 565
<br> 1006
<br> 1901
<br> Brno- venkov
<br> Brno- venkov
<br> Brno- venkov
<br> Brno- venkov
<br> Brno— venkov
<br> Brno- venkov
<br> Brno- venkov
<br> Střelice
<br> Střelice
<br> Střelice
<br> Střelice
<br> Střelice
<br> Střelice
<br> Střelice
<br> Střelice u Brna
<br> Střelice u Brna
<br> Střelice u Brna
<br> Střelice u Brna
<br> Střelice u Brna
<br> Střelice u Brna
<br> Střelice u Brna
<br> OFO
<br> OFO
<br> OFO
<br> OFO
<br> OFO
<br> OFO
<br> OPO
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Ch...
ÚZSVM-seznam vlastníků.pdf
Střelice
<br> Obecní úřad Čislo dopor <.>
<br> Došlodne: „113421021 Zpracovatel:
<br> ÚŘAD PRO ZASTUEQVÁNÍ STÁTU VE VĚCEQH MAJETKOVÝCl-l k,<.> )ďlc/ RASINQVO NABREle 390/42,128 00 NOVÉ MESTO,PRAHA 2 Č.j.: focěwfě fází:) 7%MTJ'T“"Ě_' uzišMNi PRACOVISTE BRNO 4 & am“—ma ' PRIKOP 11,60200 BRNO Příloha— ______________./.7 _______
<br> ODBOR HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU
<br> 17940/B/2021—HMSO
<br> Obec Střelice VÁŠ DOPIS ZN.: 66447 Střelice „ NASE Č.J.: UZSVM/B/13090/2021-HMSO VYŘIZUJE: XXXXX XXXX ÚTVAR: XXXX TELEFON: +XXX XXX XXX XXX E-MAIL: Petr.Ch|an©uzsvm.cz DAT.SCHRÁNKA: rq6fsga DATUM: 9.4.2021
<br> Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle 59 64—65 zákona č.256/2013 Sb <.>
<br> Vážení,Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám vnávaznosti
<br> na ustanovení 55 64 a 65 zákona c.256/2013 Sb.vpřílozve,postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný CUZK ke dni 1.2.2021 <.>
<br> Žádáme Vás,abyste v rámci Vašich technických možností zveřejnili tento seznam na úřední desce Vašeho úřadu společně s přiloženými informacemi a výzvou pro veřejnost <.>
<br> Pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v ust.& 1050 odst.2 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,tj.do 31.12.2023,má se za to,že ji opustil.Potom ve smyslu ust.& 1045 odst.2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.2 tohoto
<br> důvodu je nezbytné aktualizované seznamy zveřejňovat na úřední desce bez přerušení až do data 31.12.2023 <.>
<br> Seznam nemovitostí,jichž se tato výzva týká,je též zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Cinnost UZSVM“,v části „Nedostatečně identifikovaní vlastníci“ <.>
<br> ÚZSVM dále bude vsoučinnostriífsVaším úřadem provádět šetření kdohledání vlastníků uvedených nemovitostí <.>
<br> Závěrem upozorňujeme,že ze strany ČÚZK se nejedná o definitivní přehled neznámý...

Načteno

edesky.cz/d/4615249

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střelice okres Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz