« Najít podobné dokumenty

Obec Střelice okres Brno - Obec Moravany - Vyhlášení výběrového řízení - pracovník údržby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střelice okres Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obec Moravany - Vyhlášení výběrového řízení - pracovník údržby
OBEC MORAVANY
<br> VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENI
<br> Na obsazení místa - pracovník údržby
<br> Místo výkonu práce: katastrální území Moravany u Brna
<br> Práce bude vykonávána na základě uzavřené Pracovní smlouvy
<br> Předpokládaný termín nástupu: l.8.2021
<br> Charakteristika vykonávané práce: hlavní pracovní poměr
<br> Náplň práce:
<br> • Údržba místních komunikací,chodníků
• Údržba zeleně
<br> • Údržba kanalizace
<br> • Úklid obce
<br> • Rozvoz obědů
<br> Požadavky:
<br> • Zodpovědnost za svěřený majetek
• Schopnost samostatné práce
• Způsobilost k právním úkonům
• Spolehlivost
• Občanská a morální bezúhonnost
<br> • Řidičský průkaz skupiny „B"
<br> Uchazeči podají písemnou přihlášku,která musí obsahovat tyto náležitosti:
<br> • Jméno,příjmení,datum a místo narození uchazeče
• Státní pnslušnost uchazeče
• Místo trvalého pobytu uchazeče
• Telefonní číslo,pnpadně emailová adresa ke spojení s uchazečem
• Datum a podpis uchazeče
<br> Obec Moravany
Vnitřní 49/18
66448
<br> Tel: 547244330
<br> E-mail: obec@moravanyubma.cz
<br>
<br> K přihlášce přiloží uchazeč následující doklady:
<br> • Strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních
• Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší jak 3 měsíce
• Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• Prohlášení o souhlasu s využitím poskytnutých osobních údajů výhradně pro potřeby
<br> výběrového řízení
<br> Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu Obecní úřad Moravany,Vnitřní
49/18,664 48 Moravany <.>
<br> Zalepená obálka musí být označena slovy „Výběrové řízení - pracovník údržby"
<br> Termín podání přihlášky: 14.5.2021
<br> Obec Moravany si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů <.>
<br> V Moravanech 26.4.2021
<br> ^^ -^^
Bc.XXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> starostka obce
<br> OU Moravany
Střední 28
66448
<br> Tel: 547244330
Fax: 547244221
<br> E-mail: moravany@iol.cz

Načteno

edesky.cz/d/4615247

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střelice okres Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz