« Najít podobné dokumenty

Obec Střelice okres Brno - EG.D. a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 14. 5. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střelice okres Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

EG.D. a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 14. 5. 2021
FMM—:")Ě—eřchíůřšdťwvř Číslo dopor <.>
<br> ítřeiice
<br> & i i * m z ) - _______________ Š' ř' o- 28-01.2_„_,Zpracovatel: \.žLJOJiO 'JťL.<.> „,_.<.>.<.>.<.> „„___.! i i i !
<br> j Pty/(f
<br> „,___________
<br> s 4 3 / "" 3 a!,*! j-Í —- MÍČ—A?! /“ “Ž" ; Ukládacu znak:,EG.D,a.s.Lidická 1873/36,602 00 Brno ý/ *; EG.D,a.s.W !_'_| _______________ i 1%“an „,_;>_:—_—_>_:; * *" “' " j ' Lídícká1873/36 "* "“ 602 00 Brno www.egd.cz info©egd.cz
<br> Naše značka 210178342
<br> Brno,27.04.2021 Věc: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Dovolujeme si Vás upozornit,že v katastru Vaší obce / Vašeho města bude z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nutné dočasně přerušit dodávku elektrické energie.Rozsah přerušení dodávky elektřiny naleznete v příloze tohoto dopisu <.>
<br> EG.D,a.s.je povinna oznamovat podle ustanovení š 25,odst.5 zákona
<br> č.458/2000 Sb <.>,o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny způsobem V místě obvyklým,nejméně však 15 dnů předem <.>
<br> Dovolujeme si Vás proto zdvořile požádat o součinnost,a prosíme Vás
<br> o umístění obsahu oznámení,které je v příloze tohoto dopisu na úřední desku městského / obecního úřadu,případně o zprostředkování obsahu oznámení obyvatelům dalším způsobem v místě obvyklým,nejpozději 15 dnů před termínem přerušení dodávky elektřiny <.>
<br> S přátelským pozdravem
<br> EG.D.a.s <.>
<br> Sídlo společnosti:
<br> České Budějovice Společnost je zapsána
<br> v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,oddíl B <.>,vložka 1772
<br> IČ: 280 85 aoo
<br> DIČ: czzsossaoo
<br> [\J
<br> eg—d
<br> Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,oprav,údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
<br> Dne
<br> 14.05.2021 od 08:00 do 14.05.202...

Načteno

edesky.cz/d/4615245

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střelice okres Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz