« Najít podobné dokumenty

Obec Střelice okres Brno - MěÚ Šlapanice - Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu (ul. Nebovidská a Brněnská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střelice okres Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MěÚ Šlapanice - Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu (ul. Nebovidská a Brněnská
Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje/linka:
<br> E-mail:
<br> V Brně dne: Datová schránka:
<br> Ilillílliílíliil ||| Illí Ilíll
<br> mus wpz—i vOObk
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE
<br> Masarykovo náměstí 100/7,664 51 Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2,656 70 Brno Odbor výstavby,silniční správní úřad
<br> Čj.SLP-OV/30524-21/HAS Sp.SLP-OV/6279-2021/HAS
<br> hanzlova©slapanicecz 23.04.2021 2xfbbgj
<br> IIii/ílílllli
<br> D
<br> Ing.arch.Soňa Hanzlová/53330445O
<br> Obecníúřad Strelice
<br> 7 -DR- 2021
<br> Čj MI:/ZČ; Fiji—( AMU,/)L?
<br> ť/f Příloha: -____.<.> -_______'/_/_
<br> ! Číslo dopor <.>
<br>,Ukládacíznak:
<br> ; ______________
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA / Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Šlapanice,odbor výstavby,podle ust.g 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II.a lll.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,v řízení zahájeném na základě podnětu Sboru dobrovolných hasičů obce Střelice,se sídlem Pod Kovárnou 148/5,664 47 Střelice,ICO 69648093 (dále též „podatel“) ze dne 19.04.2021 a po předchozím projednání s dotčeným orgánem podle ust.Š 77 odst.2 písm.b) a odst.3 zákona o silničním provozu,kterým je Policie CR,Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje,Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO,Kounicova 687/24,611 32 Brno,ICO 7515149,podle ust.š 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> na silnici: na silnici:
<br> na místní komunikaci: ul.Za Humny v obci Střelice
<br> z důvodu: pořádání sportovních akcí SDH obce Střelice „Požární sport ve Střelicích“
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> č.Ill/15267 — ul.Nebovidská a ul.Brněnská v obci Střelice
<br> v km cca 2,800 —- 3,600 dle staničení pasportu silnice
<br> č....

Načteno

edesky.cz/d/4615244

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střelice okres Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz