« Najít podobné dokumenty

Obec Střelice okres Brno - MěÚ Šlapanice - Stavební povolení "Obytný soubor Kopaniny Střelice, větev B a C"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střelice okres Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MěÚ Šlapanice - Stavební povolení "Obytný soubor Kopaniny Střelice, větev B a C"
Iiilliilililiil Illlillllillllliililllillllllil
<br> musivaivOObgzi
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE
<br> Masarykovo náměstí 100/7,664 51 Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2,656 70 Brno odbor životního prostředí
<br> Obecní úřad /18.02.2021 „ -
<br> - elice Čj.SLP-OěP/31723-21/SKR Str Sp.SLP-OZP/3811-2021/SKR
<br> Ing.Pavel Škrla/533 304 761
<br> Váš dopis značky/ze dne: Číslo jednací:
<br> Spisová značka: Vyřizuje/linka:
<br> E-mail: skr1a©slapánice.cz DOŠIO dne: """"""""""" V Brně dne: 22042021 Datová schránka: 2xfbbgj
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> c.j.: \ÍZZLě:_ě_3_€žL/Áázžzřvé
<br> Číslo dopor <.>
<br> Příloha: ________________
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Městský úřad Šlapanice,odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení 5 104 odst.2 písm.c) a ustanovení 5 106 odst.(1) zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“),jako speciální stavební úřad podle ustanovení 5 15 odst.(1) písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"),místně příslušný správní orgán podle ustanovení 9 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád) <,>
<br> žadateli — Z.G.R„ - SAXA,spol.s r.o„ Zimní 1991/3,Hranice,73301 Karviná,lCO 25852892
<br> vydává stavební povolení
<br> podle ustanovení 5 15 odst.(1) a 5 55 odst,(1) písm.c) vodního zákona a ustanovení 5 115 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla
<br> „Obytný soubor Kopaniny Střelice,větev “B“ a “C“,dešťová a splašková kanalizace,vodovod"
<br> v kraji Jihomoravském,okrese Brno-venkov,obcí Střelice,na katastrálním území Střelice u Brna,na pozemcích p.č.5358/2,45,5358/1,5357/14,5360,5358/24,5358/25,5361,5363/2,5364/6,souřadnice dešťová kanalizace JTSK začátek X = 1164441,Y = 607504,konec X = 1164669,Y : 607654,souřadnice splaškové kanalizace JTSK začátek X = 1164448,Y = 607374,konec X = 1164668,Y : 607653,souřadnice vodo...

Načteno

edesky.cz/d/4615243

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   EIA   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střelice okres Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz