« Najít podobné dokumenty

Obec Hošťka - Výpis z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hošťka ze dne 28.4.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hošťka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

výpis z 4. zasedání 2021.pdf (727.38 kB)
1
<br>
Obec Hošťka IČ 00259853
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Hošťka
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Výpis
<br>
<br> z čtvrtého veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hošťka <,>
<br> konaného dne 28.4.2021 od 17.hodin <.>
<br> Čj.usnesení 137/4/2021/Ho
<br> Místo konání - společenský sál Hošťka čp.79
<br>
<br>
Zahájení zasedání zastupitelstva
<br>
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Hošťka (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:00 hodin starostou obce
<br> Hanou Sojkovou („dále jako „předsedající“) <.>
<br>
<br> Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných 5.členů zastupitelstva (příloha č.1/VZ4) konstatovala,že je
<br> přítomno.zastupitelů 5,a je zastupitelstvo usnášeníschopné
<br> (§ 92 odst.3 zákona o obcích).V 17.10 hod se dostavil zastupitel XXX XXXXXX.Přítomno X členů ZO <.>
<br>
<br>
Bod 1 - Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br>
<br> Předsedající určila ověřovatele zápisu a zapisovatelku
<br>
<br> Zapisovatelka : XXXX XXXXXXXXX
<br>
<br> Ověřovatelé : XXXXX XXXXX a XXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br> a schválení programu: program schválen
<br>
<br> omluven : XXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
X.Zahájení veřejného zasedání,určení zapisovatele a ověřovatele
<br> zápisu,schválení programu
<br> zastupitelé schválili :
<br> zapisovatelku Annu Strapkovou
<br> ověřovatele zápisu : XXXXXX Belaye a Pavlu Růžičkovou
<br>
<br> X
<br>
Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu
<br> Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko <.>
<br> Žádné další stanovisko sděleno nebylo.Předsedající nechala o návrhu hlasovat <.>
<br>
<br>
<br> Schválena zapisovatelka a ověřovatelé zápisu VIZ výše <.>
<br>
<br> Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
<br>
<br> Usnesení č.1/21 bylo schváleno <.>
<br>
<br>
<br> Schválení programu
<br> Zastupitelé schválili program v plném znění i informace od starostky a rozšířené body /body budou číslovány za
<br> sebou/
<br> Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko <.>
<br> Žádné da...

Načteno

edesky.cz/d/4614620

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hošťka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz