« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Vyhlášení záměru prodeje pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyhlaseni-zameru-prodeje-pozemku.pdf
OBEC VIDOV
<br> Vidov 51,370 07 České Budějovice
<br> Vvhlášení záměru prodeie pozemků
<br> Obec Vidov vyhlašuje v souladu s 539 zákona č.128/2000 Sb.o obcích záměr prodeje obecních pozemků.Jedná se o pozemky p.č.20/3 2 58/1 Vk.ú.Vidov.Nabídky je možno podávat poštou,případně osobně na obecním úřadě Vidov v úřední hodiny,nejpozději pak na nejbližším veřejném zasedání obecního zastupitelstva.Tato nabídka musí být zveřejněna po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce OÚ před projednáním v obecním zastupitelstvu <.>
<br> Ve Vidově dne 29.4.2021
<br> 133%? W ízšíaaiíw Vidovšši 970 07 o Eevee-_invhm učencem 9171311.3:11:51„zz-11111100
<br> Vyvěšeno na elektronické adrese: www.vidov.cz — úřední deska <.>
<br> Tel/Fax E-mail IČO Bankovní spojení Úřední hodiny 724 181 747 info©vidov.cz 00581917 KB (3.Budějovice Fjo 830-1230,17DU -19UD 386 466 000 č.ú.33421231/0100 UT,ST 5330-1230
<br> ČT 1300 - 1800
<br> Vyvěšeno:
<br> Staženo:

Načteno

edesky.cz/d/4614454


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz