« Najít podobné dokumenty

Obec Meclov - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Meclov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

přílohy (1.56 MB)
___,/ SAFEŘOAD' /
<br> Situace - dotceny usek ! ;; ? WZ! MĚsšskÝ třímá.<.> HORSOVSKÝTÝN %$ alza-r 7 <.>,— _ “WW
<br> HORŠOV-SÍŠÝ Ig <.>,_._.__ '__í- \'plná'uzaVÍrkavrfh-a'
<br> \
<br> WEROAD thlbntbllci.r.o.Plzeňském 350 2! Líně ' + 420 ST? 226 226 E www.cz ICC 25229761 -
<br> Návrh objízdné trasy
<br> “\ Stare“.' * : *— Sedliště M ' |
<br> SAFERDAD"
<br> „žiť/ff ? f/Z “"""“S'r'SKÝ ÚŘA- '.;; 1 „ Dea.;/_ [„„f/fff/MZ/ %:.RŠOVSKÝTÝNĚ
<br> f:“fft-W'išfffffž'ffíaWM
<br> žzz zal-74.M57 _;
<br> Přimda '
<br> ' Vidice
<br> Bělá nad Radbuzou
<br> \ I \
<br> \_ -
<br> ! *;
<br> _! Poběžovice " » ' :
<br> Nebílo
<br> Velký Malahov
<br> Semněvice.Dolní LukaviCr
<br> \
<br> Dnešice.\.<.> \ | <.>
<br>.Řenče
<br> '.;
<br> :.“ Přeštice
<br> Merklín
<br> _ Roupow
<br>.Borovy Bukirnr-Ě'kwIce " Horšice Kř—
<br>.* Srbice.“
<br> -.5
<br> Horšovský,Týn : ' '
<br>.' * Ý Hástrme &) „a
<br> &AFEROAD Czech Repubnc ;.r.o.Plzeňská 666 330 21 Lině '- + 420 a?? 226 226 E pIZBnQSGIemGdsI IČO 25229?61
<br> Návrh DIO
<br> —-"7 W/WW ;.4/3
<br> % [záu- Í/Í 4- WZ !.<.> WMESBKÝ ÚŘAD & " ;,HORSOVSKÝTÝN <.>,! lať.-': úpravy.? síínhřnůa bmpgdářmí Í
<br> -' l u " Járy Cimrmana
<br> dp “\ ť :
<br> fimy.m % _
<br> _oýŘŠinšmasa pro vozidle nad E&St
<br> „;;/WW ;— //ý SAFEHDAD'
<br> Návrh o|o /Z/ „Mf maf/WW
<br> MZ/ MĚSTSKÝ ÚRAD© % W Zď ž ĚORŠOVSKÝTÝN
<br> ČASTZ %“ : 7i mrmfmwm
<br>.1-—=—'-— r.<.>.-.W Mr.—“"" \
<br> Lmamf—
<br> (Lun) _ <.>
<br> SAFEROAD Czech MHC :,r.0.W 566 330 21 Lhě I' + 420 STF? 226 226 E mam.cz IČO“ 252297151 >
<br> < 191165595 O:)! xn'pnmmůuezld 3 953 953 ME! 05? + L Wl'l [; 092 999 PMH “0 '1 '$ Dllqndůčl 549913 omuaavs
<br> ',; bc („ ' — '\\\\\ —;'_' „ej-:":._.J_5' :- I' _ Old ČSN; ' ][qo \" _
<br>.'.= _ _1'“-' “,<.>
<br>.I,Biff—“x “A | *.<.> -_' | % A039! !.-,<.>.3101513 &' :._ uiuemw ' <.>
<br> f - —,<.> /„Aa \; - _ / J“
<br> _ V a_— ]“ :
<br> AuesnmoH í ) 9.LSVQ
<br> W = =?wžxšggššgěi,„4232 % £! W „4/ ' /zyz/J/// “**,/f / / / OIG uJAeN „ovoaaavs xy/ “_f %J/W/í/
<br> gqupoqu Mykén;...
OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK (192.6 kB)
Městský úřad Horšovský Týn
odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> nám.Republiky 52,346 01 Horšovský Týn
___________________________________________________________________________________________
<br> SPIS.ZN.: DSH 5368/2021 DSH
Č.J.: MUHT 5515/2021
VYŘIZUJE: Mgr.XXXXX XXXXXX
TELEFON: XXX XXX XXX
E-MAIL: p.turner@muht.cz
DATUM: 28.04.2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Horšovský Týn,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a místně
příslušný správní orgán (dále jen správní orgán) podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
(dále XXX XXXXX o silničním provozu),na základě návrhu právnické osoby Metrostav a.s <.>,se sídlem
Koželužská 2450/4,Libeň,180 00 Praha 8,IČ: 00014915,podanou prostřednictvím zmocněné
společnosti SAFEROAD Czech Republic s.r.o <.>,se sídlem Plzeňská 666,330 21 Líně,IČ:
25229761,dne 26.04.2021 <,>
<br> stanoví
<br> v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,po předchozím
projednání s dotčeným orgánem,Policií ČR,Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,Dopravní
inspektorát Domažlice,písemné vyjádření Č.j.: KRPP-41648-1/ČJ-2021-030106,ze dne
23.04.2021,přechodnou úpravu provozu na silnicích II.tř.č.193,II.tř.č.196,II.tř.č.197,II <.>
tř.č.200,III.tř.č.1962,III.tř.č.19360,III.tř.1971,III.tř.č.1972,ve správním obvodu
obce s rozšířenou působností Horšovský Týn,na místních komunikacích v Horšovském Týně <,>
na chodnících v ulici Jana Littrowa,ulicích Lidická a XXXXXXXXX XXXXXXXXX a na veřejně
přístupné účelové komunikaci (původní silnici I/XX v katastrálním území Staňkov-město) v
prostoru křižovatky se silnicí I.tř.č.26,v souvislosti s rekonstrukcí mostu ev.č.193-022b a
uzavírkou provozu na silnici II.tř.č.193 v prostoru mostu a označením stavby: Most ev.č <.>
193-022b – Horšovský Týn v městě Horšovský Týn ulici Jana Littrowa,n...

Načteno

edesky.cz/d/4614281

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Meclov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz