« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 51.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 51.pdf
Magistrát města Ostravy odbor územního plánování a stavebního řádu úřad městského obvodu Michálkovice
<br> Vaše značka písemnost ev.č.: 5 055,0? <.>,<.>,? Ze dne: vyvěšena dne: Oč - % OŽÉX/
<br> o.j.: SMO/218082/21/ÚPaSŘ/N0v sňata dne.SP—Z“ 'Í í za správnost: ? Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX - sdlměžňěěíoeřúlněna na internetu Telefon: +XXX XXX XXX XXX E-mail: tnovackova©ostravacz Datum: 2021 -O4-27 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o vydání Územního plánu Ostravy - Změny č.2b a vyhotovení úplného znění Uzemního plánu Ostravy po této změně
<br> Zastupitelstvo města Ostravy příslušně dle & 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),za použití 5 54 odst.2 stavebního zákona a & 43 odst.4 stavebního zákona dne 14.4.2021 usnesením č.1397/ZM1822/22 vydalo formou opatření obecné povahy Územní plán Ostravy — Změnu č.2b <.>
<br> Magistrát města Ostravy,odbor územního plánování a stavebního řádu jako pořizovatel územně plánovací dokumentace města Ostravy,příslušný dle 5 6 odst.1 písm.a) stavebního zákona,oznamuje v souladu s ustanovením 5 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a ve spojení s ustanovením 520 a 5 55 odst.7 stavebního zákona vydání Územního plánu Ostravy - Změny ě.2b formou opatření obecné povahy.Opatření obecné povahy se týká všech vlastníků pozemků a staveb dotčených řešením Změny č.2b Územního plánu Ostravy <.>
<br> Pořizovatel dále zajistil \! souladu s ustanovením % 55 odst.5 stavebního zákona vyhotovení Uplného znění Územního plánu Ostravy po Změně č.2b <.>
<br> Do Územního plánu Ostravy - Změny ě.2b včetně jejího odůvodnění a Územního plánu Ostravy —— Uplného znění po Změně č.213 je možné nahlédnout:
<br> - na Magistrátu města Ostravy,odboru územního plánování a stavebního řádu,Prokešovo nám.8,v budově Nové radnice,ve 4.poschodí,v kanceláři č.425
<br> - způsobem umožňující dálkový přístup na https:Í/ulozna.ostravaez/d...

Načteno

edesky.cz/d/4613970

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
17. 06. 2021
16. 06. 2021
16. 06. 2021
14. 06. 2021
11. 06. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz