« Najít podobné dokumenty

Město Přeštice - ČEZ Distribuce a.s. – informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 19.5.2021 od 7.30 do 15.30 hodin

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Přeštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha (621.82 kB)
E DISTRIBUCE
<br> INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
<br> Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce,a.3 <.>,si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č.110060771582 ve Vaší obci / městě:
<br> Přeštice Dne Od Do 19.05.2021 7:30 15:30
<br> Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných mist naleznete na našich webových stránkách https://www.cezdistribuce.cz/odstávky <.>
<br> Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasilání oznámení o poruchách a plánovaných přerušenich dodávky elektřiny <.>
<br> Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací <.>
<br> Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu,ato z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě <.>
<br> Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení <.>
<br> S pozdravem <.>
<br> Sídlo: Děčín,Děčín IV-Podmokly,Teplická 874/8,PSČ 405 02 | zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,sp.zn.B 2145 | IČ: 24729035,DIČ: C224729035 [ e-mail: info©cezdistribuce.cz,www.cezdistribuce.cz | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch,distribuční požadavky,informace) 1 ' zasílací adresa: ČEZ Distribuce,a.5 <.>,Plzeň,Guldenerova 2577I19,PSČ 326 00
<br> Vyvěšeno: ;; ý; „„
<br> Ěížůiiiaíltl kravata “V' :;
<br> spam;

Načteno

edesky.cz/d/4613729

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Přeštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz