« Najít podobné dokumenty

Obec Semněvice - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 6.5.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Semněvice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20210428191236111
Obec Semněvice Starosta obce
<br> Semněvice 34,346 01 Horšovský Týn,DIČ CZ00253715 tel.379 493 138,e-mail: semneviceQarcomcz,datová schránka: 265a65b
<br> OZNÁMENÍ
<br> V souladu s ust.592 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích ve znění pozdějších předpisů
<br> svolává starosta obce zasedání zastupitelstva obce Semněvice <,>
<br> které se bude konat
<br> ve čtvrtek 6.5.2021 od 18.00hod.V KD Semněvice V malém
<br> sále.Zasedání zastupitelstva obce Semněvice je veřejné <.>
<br> Navržený program j ednání:
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Schválení programu j ednání ZO
<br> 3.Zpráva ověřovatelů zápisu z jednání ZO ze dne 11.2.2021
<br> 4.Volba ověřovatelů zápisu z dnešního j ednání ZO ze dne 6.5.2021
<br> 5.Kontrola plnění Usnesení zjednání ZO ze dne 11.2.2021
<br> 6.Plán vzdálené dílčí podpory obce
<br> 7 Závěrečný účet obce a zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2 8.Účetní závěrka obce za rok 2020
<br> 9.Rozpočtové změny č.l,2
<br> 10.Kronika obce
<br> 020
<br> l 1.Projednání žádosti od pana Koláře na koupi pozemku st.p.č.26/ 1 v k.ú <.>
<br> Semněvice
<br> 12.Vyjádření k žádosti od paní Turkové na vybudování osvětlení,popřípadě kamery
<br> u č.p 33 v Semněvicích
<br> 13.Záležitosti obce
<br> 14.Rekapitulace usnesení ZO 1 5.Diskuse
<br> 16.Závěr
<br> XXXXX XXXXX ' starosta obce Se _ ěvice
<br> OBEC SEMNĚViGE 346 Oj HoršovskýTýn © ICO: 253715
<br> \
<br> Zveřejněno na úřední desce obce Semněvice a zároveň na www.obec-semnevice.cz dne 28.4.2021
<br> Sejmuto z úřední desky a z www.obec—semnevice.cz dne:6.5.2021

Načteno

edesky.cz/d/4612178

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Semněvice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz