« Najít podobné dokumenty

Obec Bělá (Havlíčkův Brod) - Návrh závěrečného účtu 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bělá (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu 2020
M A v :i il
<br> závěrečného účtu obce Bělá za rok 2020 sestavený ke dni 31.12.2020
<br> (5 17 zákona č.250/20005b <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů)
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020
<br> Plnění k 31.12.2020 % RU Třída 1 - daňové příjmy 2 969 668,11 Kč 94,3% Třída 2 — nedaňové příjmy 358 082,00 Kč 60,2% Třída 3 - kapitálové příjmy 18 520,00 Kč 100,0% Třída 4 — přijaté transfery 484 652,00 Kč 100,0% Příjmy celkem: 3 830 922,11 Kč 90,2% Třída 5 - běžné výdaje 2 891 887,10 Kč 75,9% Třída 6 - kapitálové výdaje 267 630,34 Kč 49,7% Výdaje celkem: 3 159 517,44 Kč 72,7% Třída 8 - financován/' -671 404,87 Dotace: 4111-Neinvest.přij.transfery z VPS SR volby do zast.krajů 17 052,00 Kč 100,0% 4111—Neinvest.přij.transfery z VPS SR dotace vyrovnání daní 272 500,00 Kč 100,0% 4112—Neinvest.přij.transfery ze SR na správu 68 100,00 Kč 100,0% 4122—Neinvest.přijaté tranfery od krajů (POV) 127 000,00 Kč 100,0%
<br> Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2020
<br> k 31.12.2019 k31.12.2020 019 ostatdlouh.nehmot.majetek 145 752,95 Kč 138 108,95 Kč 031 pozemky 2 453 529,00 Kč 2 447 767,00 Kč 021 stavby 17 624 517,24 Kč 17 295 453,24 Kč 022 samost.hmotné movit.věci 588 157,40 Kč 769 004,79 Kč 042 nedok.dlouh.hm.majetek 1 145 942,00 Kč 1 174 982,00 Kč 069 ostat.d|ouhod.finanč.majetek 0,00 Kč 0,00 Kč 112 materiál na skladě 326,00 Kč 9 782,40 Kč 231 bankovní účty 1 629 985,43 Kč 2 301 390,30 Kč 263 ceniny 641,00 Kč 2,00 Kč 311 odběratelé 27 562,50 Kč 0,00 Kč 314 krátkodobé poskyt.zálohy 92 046,00 Kč 249 920,00 Kč 315 jiné pohledávky 1 800,00 Kč 0,00 Kč 377 ostat.krátkodobé pohled.0,00 Kč 0,00 Kč 321 dodavatelé 0,00 Kč 249 920,00 Kč 331 zaměstnanci 48 671,00 Kč 44 200,00 Kč 337 závazky zdravotpojištění 5 016,00 Kč 5 422,00 Kč 342 ostatní daně 7 926,00 Kč 7 161,00 Kč 451 dlouhodobé úvěry 0,00 Kč 0,00 Kč 459 ostat.dlouhod.závazky 0,00 Kč 0,00 Kč
<br> Sestavila: Kalhotková Marie-účetní obce,správce rozpočtu
<br> V Bělé dne 19.dubna 2...

Načteno

edesky.cz/d/4612130

Meta

Volby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Bělá (Havlíčkův Brod)
26. 07. 2021
26. 07. 2021
26. 07. 2021
26. 07. 2021
02. 07. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Bělá (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz