« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Újezd (Svitavy) - Vodovody Poličsko - kalkulace vodného. (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Újezd (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výsledná kalkulace [0,44 MB]
Příloha 5.20 k vyhlášce č.428/2001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK výpočru [KALKULACE] CEN PRO vonné A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2020 A DOSAŽENÉ sxunzčrvosn v TÉMŽE ROCE
<br> Tabulka č.1 Provozovatel VHOS,a.s.Nádražní 6,571 01 Moravská Třebová 481 72 901 Vlastník vodovodu SMSV Poličsko,Palackého nám.160,572 01 Polička 501 25 748 Vlastník kanalizace a ČOV IČPE související s cenou vodovod 531072535060125748-1/2-48172901 VŘ 5310-725358-601257482/148172901 Hegerova — V—7 5310-725358-60125748—2/2-48172901 Polička vrt V-E 5310438301160125748—2/1—48172901 Lubná zářezy 5310—746380-601257482/148172901 Polička prameniště Sebranice 53TLD-658081-60125748—2/1-48172901 Modřec vrt MO-l 531061544760125748-2/1—48172901 Budislav _ prameniště Borek 5310—624004-60125748—2/1-48172901 Čistá vrt CL-l Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Řádek Nákladové položky 2020 vodné 2020 stočné rozdil rozdíl skut/kalkulac kalkulace skutečnost skut/kalkulace kalkulace skutečnost e 1.Materiál 3 250 000 3 303 567 53 667 D G 0 1.1.-surová voda podzemní + povrchová 2 920 000 2 798 379,121 621 0 0 0 1.2.- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k číštění 20 000 3 042 115 958 0 0 0 1.3.— chemikálie 20 000 24 796 4 796 0 0 0 1.4 <.>,ostatní materiál 290 000 477 450 187 450 0 0 0 2.Energie 4 717 000 4 719 866 2 866 0 D D 2.1.— elektrická energie 4 717 000 4 719 856 2 866 0 0 0 2.2 <.>,ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0 0 0 0 0 0 3.Mzdy 0 0 0 0 0 0 3.1.- přímé mzdy 0 0 0 0 0 0 3.2.- ostatní osobní náklady 0 0 0 0 O 0 4.Ostatní přímé náklady 16 075 000 15 149 004 -925 996 0 0 0 4.1.— odpisy 0 0 0 0 0 0 4.2 - opravy infrastrukturního majetku 3 375 000 2 545 294 —829 706 O 0 0 4.3 <.>,nájemné infrastrukturního majetku 12 700 000 12 603 710 -96 290 0 0 0 4.4.— prostředky obnovy infrastrukturniho majetku 0 0 0 O 0 0 5.Provozní náklady 8 311 600 9 027 458 715 858 0 0 0 5.1.<.> poplatky za vypouštění odpadních vod O O O O 0 0 5.2 <.>,oStatnl provozní náklady externi 1 419 000 1 798 206 3...

Načteno

edesky.cz/d/4611884

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Újezd (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz