« Najít podobné dokumenty

Obec Plav - Nařízení č.2/2021 Statutárního města Č.Budějovice (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Plav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení č.22021 Statutárního města Č.Budějovice.pdf [0,59 MB]
mgllálné podepsah
<br> Kynan XXXXX XXX
<br> XX XXXXXXXXXX
<br> cert PostSignum Quahned CA d sn- 1 53 (E 22
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE
<br> >- 5223137; raš.-Mo PLN! š.<.>.<.>.<.> „„„Mwómišxšššm za se;— 232? „M ; “Wy/“ 7%; a?; [';/f
<br> &% „
<br> NAŘÍZENÍ
<br> č.2/2021
<br> o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
<br> ze dne 29.3.202!
<br> účinnost ode dne 8.5.2021
<br> 2/2021
<br> NAŘÍZENÍ o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
<br> Rada města České Budějovice se na svém zasedání konaném dne 29.3.2021 usnesla (usnesení č.284/2021) vydat na základě %$ 25 odst.2 a ?; 48 odst.2 písm.(1) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ( lesní zákon),v platném znění,a v souladu s 5 l 1 odst.2 a © 102 odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,toto nařízení:
<br> Čl.!
<br> Lesní hospodářské osnovy
<br> Pro všechny lesy o výměře menší než 50113 ve vlastnictví fyzických a právnických osob,pokud pro ně není zpracován lesní hospodářský plán,se v soaladu s příslušnými ustanoveními zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon),v platném znění (dále jen „lesní zákon“),zpracovávají lesní hospodářské osnovyl.Jejich zpracování zadává příslušný orgán státní správy lesů.Každý vlastník lesa obdrží od orgánu státní správy lesů osnovu týkající se jeho lesa bezplatně <.>
<br> Čl.2 Záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
<br> Magistrát města České Budějovice,jakožto orgán státní správy lesů příslušný dle 5 48 odst.2 písm.d) lesního zákona,tímto v souladu s 5 25 odst.2 lesního zákona vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro katastrální území uvedená včl.3 tohoto nařízení,ato pro období od 1.1.2023 do 31.12.2032,tj.pro období deseti let,v návaznosti na skončení platnosti dosavadních lesních hospodářských osnov ke dni 31.12.2022 <.>
<br> Čl.3
<br> Určené území
<br> Nové lesní hospodářské osnovy podle čl....

Načteno

edesky.cz/d/4611877

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Plav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz