« Najít podobné dokumenty

Obec Hněvošice - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hněvošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20210428154526.pdf (184.72 kB)
Za kalendářní rok 2020
<br> Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Příiemce vodného a stočného: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.(IČO 45193665)
<br> Dílčí odběratelské porovnání ceny A 01 SmVaK Tabulka č.1 ' l_láklady pro _výpočel ceny pro vodné a stočné _ _ _] Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách _ _ _ Řádek Voda pitná Voda odpadní 1.1.1 _ 1.2 Vyšší objem nákupu pitné vody převzzE._ _ & Vliv náročnosti technologických procesů při čištění odpadních vod 1.4 Vyšší spotřena drobného materiálů než plánovaná VyššTspotřena drobného mate_riálů _ 2.2.1 _ _ _ _2.2 Nebyly naplánovány žádné náklady _ 3.3.1 _ _ _ _ 3.2— _ _ _ _ 4_ _ _ _ 4.1 _ _ 4.2 V souladu__5__pc|_l_e_b_ami a plánem oprav infrastrmajetku _V souladu s potřebami a plánem oprav infrastr.n_ajgtku __ 4.3 A _ _ _ _ B G_ _ _ _ _ D E _ _ _ F _V souladu s potřebami a plánem financování oprav G _H _ _ _ I Uspora nákladů na laboratorních.odečítacích a iiných službách _ J_ Meni náklady na materiál a opravy ve vlastní réžii._ _ K jammí Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách _ _ _ _ Řádek Voda pilná _ Voda odpadní _ _ _ _ 11._ 12.13._ _ _ _ _ _14._ 15.V souladu s potřebami investic._ _\Lsoulad_u s potřebami investic._ _ _ 16.17._ 3- _ 19- í _ _ _ _ Tabulka č.4 _ Tvorba a celý—Ši prostředků na obnovu infrastrukturního majetku _ Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách Řádek Voda Ditná ' _ Voda odpadní __ _ _ Podíl dle Plánu financování obnovv SmVaK Ostrava a cÍe PFO vlastníků.Podíl dle Plánu íinancováÉbnovv SmVaK Ostrava a dle PFO vlastníků <.>
<br> Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2020 Dílčí odběratelské porovnání ceny
<br> \ Řádek
<br> 4.3
<br> 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3 4 4.3.5
<br> ?
<br> xL—IIo—n_ín_oom>aso_o=
<br> Nák...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hněvošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz