« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Nová Bělá - Uplné znění Územního plánu Ostravy po změně č.2b

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Nová Bělá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Uplné znění Územního plánu Ostravy po změně č.2b
Prokešovo nám.8,729 30 Ostrava IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
1/3 www.ostrava.cz Číslo účtu 27-1649297309/0800
posta@ostrava.cz ID DS 5zubv7w
<br> Magistrát města Ostravy
odbor územního plánování a stavebního řádu
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o vydání Územního plánu Ostravy - Změny č.2b a vyhotovení
úplného znění Územního plánu Ostravy po této změně
<br>
Zastupitelstvo města Ostravy příslušné dle § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb.o územním
<br> plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),za použití § 54
<br> odst.2 stavebního zákona a § 43 odst.4 stavebního zákona dne 14.4.2021 usnesením
<br> č.1397/ZM1822/22 vydalo formou opatření obecné povahy Územní plán Ostravy –
<br> Změnu č.2b <.>
<br>
<br> Magistrát města Ostravy,odbor územního plánování a stavebního řádu jako pořizovatel územně
<br> plánovací dokumentace města Ostravy,příslušný dle § 6 odst.1 písm.a) stavebního zákona <,>
<br> oznamuje v souladu s ustanovením § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen správní řád) a ve spojení s ustanovením § 20 a § 55 odst.7 stavebního zákona
<br> vydání Územního plánu Ostravy - Změny č.2b formou opatření obecné povahy.Opatření obecné
<br> povahy se týká všech vlastníků pozemků a staveb dotčených řešením Změny č.2b Územního plánu
<br> Ostravy <.>
<br>
<br> Pořizovatel dále zajistil v souladu s ustanovením § 55 odst.5 stavebního zákona vyhotovení
<br> Úplného znění Územního plánu Ostravy po Změně č.2b <.>
<br>
<br> Do Územního plánu Ostravy - Změny č.2b včetně jejího odůvodnění a Územního plánu
<br> Ostravy – Úplného znění po Změně č.2b je možné nahlédnout:
<br> - na Magistrátu města Ostravy,odboru územního plánování a stavebního řádu,Prokešovo
nám.8,v budově Nové radnice,ve 4.poschodí,v kanceláři č.425
<br> - způsobem umožňující dálkový přístup na https://ulozna.ostrava.cz/data/public/0f9a8e.php
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
- dle rozdělovníku -
<br>
<br...

Načteno

edesky.cz/d/4611159

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Nová Bělá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz