« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 49.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 49.pdf
Statutární město Ostrava „_ „ ' Pozvánka Urad mestskeho obvodu Michálkovice
<br> starosta městského obvodu Michálkovice písemnostw č.: Ž 2 &' 7 <.>
<br> vyvěšena dne: M sňata dne:
<br>,za správnost: 1:2
<br> Pozva " ka,<,>.souběžně aveřejněna na internetu
<br> na 12.zasedam zastupltelstva mestskeho
<br> obvodu konané dne 06.05.2021
<br> Místo jednání : zasedací místnost Úřadu městského obvodu Michálkovice Začátek jednání: 17:00
<br> Návrh programu
<br> Časový rozvrh: 17:00 Zahájení Schválení programu 12.zasedání zastupitelstva městského obvodu Určení ověřovatelů zápisu Zpráva ověřovatelů zápisu Projednávání materiálů Organizační záležitosti Dotazy,připomínky,podněty členů ZMOb Diskuze - Různé Závěr
<br> Seznam materiálů:
<br> Poř.Číslo &.Materiálu
<br> l ZMOb/OOOl/2l Schválení programu zasedání
<br> Věc Předkládá
<br> 2 ZMOb/0002/2l Určení ověřovatelů zápisu 3 ZMOb/0003/2l Zpráva ověřovatelů zápisu
<br> 4 ZMOb/OOO4/21 Zpráva o činnosti orgánů městského obvodu
<br> 5 ZMOb/OOOS/Zl Koupě budovy garáže na pozemku parc.č.956 v k.ú.Michálkovice
<br> 6 ZMOb/0006/2l
<br> 7 ZMOb/0005/21
<br> 8 ZMOb/ 0007/21
<br> 9 ZMOb/0009/21
<br> 10 ZMOb/0010/2l
<br> 11 ZMOb/0011/21
<br> 12 ZMOb/OO 12/21
<br> Žádost o prodej pozemku parc.č.st.1307 v k.ú.Michálkovice,obec Ostrava
<br> Žádost o prodej části pozemku parc.č.2/2 v k.ú.Michálkovice,obec Ostrava
<br> Žádost o prodej pozemku parc.č.st.559 v k.ú.Michálkovice,obec Ostrava
<br> Rozhodnutí o poskytnutí dotací z rozpočtu MOb Michálkovice z Programu na podporu kuítumích,sportovních a volnočasových aktivit v roce 2021
<br> Aktualizace příloh zřizovací listiny Mateřská škola Ostrava-Michálkovice,Sládečkova 80,příspěvková organizace
<br> Aktualizace příloh zřizovací iistiny Základní škola Ostrava—Michálkovice,U Kříže 28,příspěvková organizace
<br> Plnění rozpočtu Ing.XXXXXX XXXXXXX,Ph.D <.>,Starosta
<br> Ing.Martin šuroška,Ph.D <.>
<br> starosta
<br> V Ostravě Datum:

Načteno

edesky.cz/d/4611154

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
17. 06. 2021
16. 06. 2021
16. 06. 2021
14. 06. 2021
11. 06. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz