« Najít podobné dokumenty

Město Přeštice - OSD PŘECHODNÉ DZ UZAVÍRKA III/0276 Nezdice stavba mostů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Přeštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

značení (223.64 kB)
dopravní značky při uzavírce sil.III/0276 na mostech v Nezdicích
<br> strana 1
<br> začátek a konec uzavírky sil.III/0276 na mostech
<br> sil.III/0276 od Borov
<br> sil.II/2 7 od Borov
<br> křiž.sil.III/18211 a MK
<br> křiž.sil.II/27 a III/18211
<br> IS 11c
<br> křiž.sil.II/2 a 7 III/0276
<br> IS 11c
<br> IS 11c
<br> sil.III/27 v Lužanechsil.II/27 v Borovech
<br> MK od sil.III/182 11
<br> IS 11c
<br> IS 11c
<br> POZOR
!
<br> SIL.III/0276 V ÚSEKU
<br> UZAVŘENA
NEZDICE - BOROVY
<br> IP 22
<br> POZOR
!
<br> SIL.III/0276 V ÚSEKU
<br> UZAVŘENA
NEZDICE - BOROVY
<br> IP 22
<br> B 1
<br> Z 2
<br> E 13
<br> B 1
<br> Z 2
<br> E 13
<br> od Borovod Nezdic
<br> křiž.v Nezdicích
situace (278.29 kB)
DOPRAVNÍ OPATŘENÍ PŘI UZAVÍRCE V OBCI NESIL.III/0276 NA MOSTECH ZDICE
<br> x
<br> x
<br> x
<br> x
PŘECHODNÉ DZ UZAVÍRKA III/0276 Nezdice stavba mostů (613.99 kB)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Městský úřad Přeštice,odbor správní a dopravní podle ustanovení § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti ze dne 21.4.2021 podanou
<br> společností Vodohospodářské stavby,společnost s ručením omezeným,se sídlem Křižíkova 2393 <,>
415 01 Teplice,IČ 40233308 (dále jen "navrhovatel")
<br> s t a n o v í
<br>
v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů po předchozím
<br> písemném vyjádření Policie ČR,KŘ PK územní odbor Klatovy pod č.j.KRPP-44645-1/ČJ-2021-
<br> 030406 ze dne 27.4.2021 na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci – III/0276 v k.ú.Nezdice nad Úhlavou v místě
<br> mostu přes Úhlavu a končí za mostem přes Mlýnskou strouhu z důvodu uzavírky silnice – stavba:
<br> „MOSTY ev.č.0278 -1,2 Nezdice u Borov“ a na objízdné trase silnici III/18211 v k.ú.Lužany u Přeštic
<br> a na místní komunikaci obce Nezdice (od x se silnicí III/18211 po místní komunikaci do Nezdic) - dle
<br> předložené situace na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice <.>
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1.Přechodná úprava provozu se povoluje v termínu od 10.5.2021 – 31.12.2021 <.>
<br> 2.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou
<br> se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,technickými podmínkami TP 66,<,> Zásady
<br> pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“,II.vydání a dle příslušných platných
<br> technických norem.Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66
<br> v reflexním provedení dle předloženého dopra...

Načteno

edesky.cz/d/4610921

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Přeštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz